Öppet forum, kunskapsstyrning (nr 5 2019) - förbättringsarbete och patientmedverkan

Öppet forum är ett sätt inom regionernas system för kunskapsstyrning att dela erfarenheter och lära av varandra i dessa kunskapsstyrningsfrågor. Formen är webbsändningar med livechatt.

Detta öppet forum tar bland annat upp hur en kan identifiera områden för förbättringsarbete, planera och genomföra insatser samt följa upp effekten av dem. Det tar även upp rutinen för patient- och närståendemedverkan i kunskapsstyrningsarbete, beslutad i styrgruppen (SKS) den 18 oktober.

Gäster i studion var Susanna Lagersten, t.f. chef vid Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm samt Anna Olheden, representant för Sydöstra sjukvårdsregionen i Nationell arbetsgrupp patientmedverkan och verksamhetsutvecklare i Region Kalmar.

Ett öppet forum är cirka 45 minuter långt med kapitelindelning så att den som tittar kan välja de delar som känns mest intressanta.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Selma Wolofsky
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!