Offentliga Rummet 2.0 - 21 augusti

Offentliga Rummet 2.0 är en digital mötesplats där vi delar erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt. Offentliga Rummet består av en plattform som erbjuder ett innehåll med sändningar live-on-demand, extra material, nätverkande med andra deltagare, utställare och partners.

Anmäl dig

Offentliga Rummet 2.0 är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering, exempelvis som strateg, verksamhetsutvecklare, projektledare, verksamhetsarkitekt, jurist, it-ansvarig, politiker eller verksamhetschef inom olika områden.

Det finns tre abonnemangsformer för tjänsten som ger tillgång till innehållet:

 • Individuell – för en person.
 • Grupp – för upp till 6 personer inom samma organisation
 • Organisation – för 12 personer eller fler inom samma organisation

Det går också att enbart köpa access till livesändningen den 21 augusti.

Det är dock mest fördelaktigt att köpa ett helårsabonnemang.

Så här anmäler du dig och det här får du

Program 3 juni

Sändningstid

9.30-12.00 samt 13.30-16.15

Spår

 • Leda omställning
 • Arbeta i partnerskap
 • Skapa säker och tillgänglig information
 • Använda smart teknik (presenteras i juni)

Program

Plenum

Moderator: Louise Callenberg, sektionschef, SKR

09.30 - 9.40 Introduktion

 • Louise Callenberg, moderator

09.40-10.05 Engagera för hållbarhet med storytelling

 • Per Grankvist, chief storyteller, Viable cities

10.05-10.25 Etichs and AI

 • Virginia Dignum, professor Umeå universitet, programdirektör på Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP)

10.25-10.35 Påfart spåren

 • Louise Callenberg, moderator

15.15-15.20 Påfart och incheckning

 • Louise Callenberg, moderator

15.20-15.35 Kritiska perspektiv på digitalisering

 • Katarina Gidlund, professor, Mittuniversitetet

15.35-15.55 Avslutningsanförande samt utdelning av Guldlänken

 • Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister

15.55-16.00 Uppsamling och sammanfattning

 • Louise Callenberg, moderator

Spår: Leda omställning

Moderator: Patrick Stahl, ledarskapsexpert, Perfect Life

10.30-11.15 Tillit, misstag och komplexitet

 • Komplexitet och omställning - Patrick Stahl, ledarskapsexpert, Perfect Life
 • Att våga misslyckas, så här gör du! - Leif Denti, forskare vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

11.25-12.00 Våra bästa misstag

 • Misstag för lärande och utveckling - Patrick Stahl, ledarskapsexpert, Perfect Life

13.30-14.15 Den kreativa organisationen

 • Så bygger vi en kreativ miljö tillsammans - Pernilla Glaser, processledare, upplevelsedesigner, utbildare och författare, Boiler

14.25-15.10 Reflektion och lärande

 • Patrick Stahl, ledarskapsexpert, Perfect Life

Spår: Arbeta i partnerskap

10.30-11.15 Beställarnätverk - samverkan ger bättre utväxling

 • Klara Diskay, senior upphandlingskonsult, AffärsConcept
 • Marta Nannskog, projektledare, SKR

11.25-12.00 Öppna affärsmodeller - för partnerskap i öppna system

 • Hillar Loor, Open Source Sweden
 • Britta Sandblom, verkställande tjänsteperson, Sambruk

13.30-14.15 Cirkulär ekonomi

14.25-15.10 Debatt – Förutsättningar för samarbete har uppdaterats - Vänligen starta om!

 • Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova
 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, Kommentus
 • Jenny Birkestad, avdelningschef, SKR

Spår: Skapa säker och tillgänglig information

Moderator: Marianne Öst, avdelningschef, Säkerhetspolisen

10.30-11.15 Inledning och omvärld

 • Digitaliseringsförmåga Sverige AB – Marianne Öst, avdelningschef, Säkerhetspolisen
 • Vilka krav ställs på Sverige från EU och hur påverkar det den utveckling som krävs? - DIGG

11.25-12.00 Informationshantering

 • Kunskapsplikten, informationsstyrning för ledare – Caspar Almalander, strateg, SKR
 • Att styra informationen hos Energimyndigheten - införande av Ledningssystem för verksamhetsinformation och informationssäkerhet samt byte av ärendehanteringssystem - Nils Mossberg, arkivarie och Elsa Deckner, informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud, Energimyndigheten

13.30-14.15 Molntjänster, ett nuläge

 • Annelie Roswall Ljunggren, utredare, Regeringskansliet
 • Så tänker vi kring molntjänster, ett utifrånperspektiv på utredningen

14.25-15.10 Målbild och avslutning

 • Målbild för ett säkert och effektivt informationsutbyte – Nils Fjelkegård, kansliråd Regeringskansliet
 • Panelsamtal – Samverkan är ett måste. Hur får vi hela kedjan att hänga ihop? - Nils Fjelkegård, Regeringskansliet; Viktoria Hagelstedt, DIGG; Lotta Nordström, SKR samt Nils Mossberg och Elsa Deckner, Energimyndigheten

Spår: Använda smart teknik

Moderator: Petra Dalunde, node manager Greater Stockholm, AI Innovation of Sweden

Programmet för spåret fokuserar på utbildning och vård och omsorg. Innehållet i spåret publiceras i juni.

Interaktion 21 augusti

Sändningarna sker från fem studiolokaler samtidigt. Vi använder verktygen Hopin och Menti för att möjliggöra aktiv medverkan under sändningarna, med chattar, grupprum, realtids-undersökningar, utställararena och mycket annat.

Mer information om tekniska förutsättningar ges efter anmälan.

Designa ditt eget program

Programmet den 21 augusti består av ca 30 unika programpunkter. Många av dem är strukturerade i fördjupande spår. Programpunkterna i spåren kommer i flera fall ha ett sekventiellt upplägg, där information och tillämpning ges i programpunkter i anslutning till varandra.

Som abonnent kan du välja att konsumera innehållet live den 21 augusti, du kan också komplettera med innehåll du vill ta del av i efterhand.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Louise Callenberg
  Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!