Nu har vi gjort en brukarundersökning - och sen då?

Hur analyserar vi resultaten och hur gör vi brukarna delaktiga? Finns det skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män?

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med denna dag är att du ska få inspiration och verktyg för att påbörja arbetet med analys och verksamhetsutveckling tillsammans med brukarna samt ur ett jämställdhetsperspektiv. Under dagen kommer vi att varva teori med praktiskt arbete och du får prova olika verktyg och arbetssätt för att involvera brukare i arbetet med resultaten.

Exempel från kommuner som påbörjat sitt förändringsarbete på olika sätt kommer att ges.

Du kommer också få kunskap om och hur skillnader mellan könen inte bara kan konstateras utan hur du med resultatet från brukarundersökningen kan arbeta för en mer jämställd socialtjänst.

Dagen riktar sig till personer som på strategisk nivå i kommunen, och som i sitt uppdrag arbetar med brukarundersökningen och verksamhetsutveckling samt politiker i berörda nämnder.

Vår ambition är att du som deltagare efter kursen ska ha fått inspiration och verktyg som underlättar analys och fortsatt arbete på hemmaplan.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!