Dokumentation: Nätverkskonferens för miljöstrateger i kommunerna

Tema: lokala verktyg, hållbar konsumtion, Agenda 2030, klimatsmart upphandling med mera.

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Presentationer

Välkomna! Syftet med dagarna, presentation av deltagarna och aktuellt på hemmaplan
Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, SKL.

Glokala Sverige
Ulrika Freij, projektledare, Svenska FN-förbundet.

Guide för lokalt arbete med miljömål - uppdatering
Anna-Karin Poussart, miljöstrateg, Lunds kommun.

Hållbara Livsstilar
Maria Ivarsson, projektledare, Naturvårdsverket.

Fler gör mer – tillsammans minskar vi matsvinnet
Karin Fritz, projektledare, Livsmedelsverket.

Lokala indikatorer i miljömålsarbetet
Olena Kashyna, handläggare, Naturvårdsverket.

Underlag för lokala och regionala indikatorer
Naturvårdsverkets förslag på lokala miljöindikatorer

Grönskans och ekosystemens betydelse i samhällsplaneringen
Christina Wikberger, miljöstrateg, Värmdö kommun.

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare
  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot