Nationell utvecklingskonferens 2020 – hälsa, vård och omsorg

I november 2020 arrangerar SKL den första gemensamma utvecklingskonferensen för hälsa, vård och omsorg.

Innehåll

Syftet med konferensen är att deltagare, föreläsare och experter tillsammans ska bidra till den verksamhetsutveckling och nya arbetssätt som behövs för att klara framtidens välfärd. Målet är konkret kunskap och idéer som leder till faktisk förbättring och förändring, och där samarbete över organisationsgränser är en nyckel till framgång. Det handlar bland annat om hur vi tillsammans kan öka patientsäkerhet, kvalitet och tillgänglighet och dessutom klara kompetensförsörjningen.

Den nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg är ett forum för alla som vill vara med och skapa framtidens välfärd – en plats att lära av andra och varandra, få inspiration och hitta kraft för förbättringar där vi använder bästa tillgängliga kunskap och mest effektiva arbetssätt.

Det är nu möjligt att via konferensens webbplats bidra till programmet genom att anmäla ett seminarium, en föreläsning eller en poster.

Nationell utvecklingskonferens 2020 – hälsa, vård och omsorg

Anmälningarna för deltagande öppnar tidigast den 1 mars 2020.

Fördjupningsdag 2 november

I samband med konferensen arrangeras även en fördjupningsdag dagen innan själva konferensen. Fördjupningsdagen kan med fördel användas till exempel för nätverk eller arbetsgrupper som vill delta i konferensen men också passa på att arrangera egna aktiviteter. Lokaler finns reserverade på Svenska Mässan även den 2 november, men respektive grupp eller nätverk ansvarar själva för arrangemangen i övrigt.

För närmare information om hur fördjupningsdagen kan användas, mejla till Utvecklingskonferens.2020@skl.se.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Pia Lindberg
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!