Nära vård i kommunerna

Hur går det för nära vård i kommunerna? Hur har covid-19 påverkat arbetet? Under en heldags webbsändning ger SKR en bild av läget i landet och dyker ner i konkreta exempel kring mobila team, rehabiliterande arbetssätt, kompetensutveckling och personcentrerad vård.

Anmäl dig

Sändningen kan även ses i efterhand.

Program

09.30–09.45

Introduktion – Nära vård och kommunerna

Nära vårdreformen handlar också om en djupare omställning i synsättet på vård. Var står vi i Nära vårdreformen? Hur långt har kommuner och regioner kommit? Hur har Covid-19 påverkat arbetet? Lisbeth Löpare Johansson, nationell samordnare Nära vård SKR och Helena Henningson, handläggare SKR.

09.45–10.30

Stärkta förutsättningar för vårdens medarbetare

RSS-strukturerna har fått utvecklingsmedel om 500 miljoner. Vi lyssnar på representanter från RSS-strukturerna i Norrbotten och Skåne. Vad har de gjort? Hur ska de använda pengarna? Utforskande samtal med Åsa Heikillä, utvecklingsledare i Norrbotten, Carina Lindqvist, Kommunförbundet Skåne och Mats Renard, utvecklingsledare i Skåne.

10.30–10.40

Paus

10.40–11.00

En vård närmare patienten och brukaren

Lisbeth Löpare Johansson, nationell samordnare Nära vård SKR och Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa SKR och folkhälsochef i Region Jönköpings län reflekterar kring hur en vård som är närmare patienten/brukaren kan stärka hälsa och bidra till ett självständigt liv. Hur når vi dit? Vilken roll har kommunerna?

11.00–11.30

Rekrytering och kompetensutveckling av sjuksköterskor

Kommunen som arbetsgivare, hur fungerar det? Rörligheten hos kommunala sjuksköterskor är mycket större än hos andra. Nära vårdreformen innebär per se att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare även för denna grupp. Hur kan man klara detta uppdrag? Åsa Olsson, doktorand KI och Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA) i Stockholm stad berättar om hur man bedriver verksamhetsförlagd utbildning i Stockholm Stad.

11.30–11.40

Paus

11.40–12.15

Mobila närsjukvårdsteam

Shirin Pazireh, specialistläkare och sektionschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg berättar om hur man under pandemin fördubblat sina hembesök, något som både uppskattas av patienterna och även förväntas ge färre inläggningar. Det minskade även riskerna att bli sjuk av sjukhusvården.

12.15–13.00

Lunchpaus

13.00–13.30

Personcentrering i kommunal vård och omsorg

Theresa Larsen, projektledare och analytiker vid FoU i Väst på Göteborgsregionens kommunalförbund, och Sara Nordenhielm, planeringsledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund, har gjort en förstudie om personcentrering i ett kommunalt perspektiv. De kommer berätta om resultaten från studien och hur FoU i Väst arbetar vidare med fördjupade studier på området. De kommer också att diskutera vilken betydelse tolkningen av personcentrerad vård har för kommunernas arbete med omställningen till en mer nära vård.

13.30–14.00

Främja hälsa i Östersund

Hur har Covid-19 påverkat arbetet i Östersund och vad ser de framåt? Magnus Zingmark, FoU-ansvarig vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund.

14.00–14.10

Paus

14.10– 14.40

Intensiv hemrehabilitering Eskilstuna

Efter försöksverksamhet växlar Eskilstuna upp och implementerar intensiv hemrehabilitering för hela Eskilstuna. Vad förväntar man sig? Hur relaterar detta till Nära vårdreformen? Fridha Söderqvist, verksamhetschef äldreomsorg.

14.40–15.20

Medskapande istället för ”hjälpnödig”

Berit Hjalmarsson, projektledare för rehabiliterande arbetssätt i Örebro berättar om hur hela staden ska införa ett rehabiliterande arbetssätt där den egna personen själv får vara med och ta ansvar för sin egen utveckling.

15.20–15.50

Sammanfattande reflektion

Berit Hjalmarsson, projektledare för rehabiliterande arbetssätt i Örebro, Theresa Larsen, projektledare och analytiker på GR/FoU Väst, Sara Nordenhielm planeringsledare Göteborgsregionens kommunförbund och Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa SKR, resonerar kring vad Nära vård innebär för kommunerna.

15.50–16.00

Avslutning

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!