Molntjänster i kommuner och regioner, 16 december

Välkommen till ett seminarium där vi går igenom olika typer av molntjänster och påverkan på beslut om användning, aktuella rättsliga frågor om globala molntjänsteleverantörer och hantering av känslig information. Det blir tillfälle till workshop och diskussion baserat på case.

Anmäl dig

Preliminärt program

08.30–09.00

Kaffe och smörgås

09.00–09.20

Inledning och presentation. Nuläget när det gäller användning av molntjänster hos kommuner och regioner och översikt av aktuella frågeställningar.

Lotta Nordström, sektionschef, avdelningen för digitalisering, SKLJeanna Thorslund, Jurist och informationssäkerhetsstrateg, SKL

09.20–10.00

Legala aspekter OSL, CLOUD Act, GDPR.

Ebba Ljungdahl, jurist Certezza AB

10.00–10.30

Informationssäkerhetsaspekter - klassning, riskanalys och tekniska skyddsåtgärder till exempel kryptering.

Thomas Nilsson, Certezza AB

10.30–10.40

Paus med kaffe

10.40–11.00

Metodstöd för konfidentialitetsbedömning, vilka steg ska man ta för att analysera om molntjänster kan användas för känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess?

En genomgång av SKL:s metodstöd.

Jeanna Thorslund, Jurist och informationssäkerhetsstrateg, SKL

11.00–11.15

Introduktion till grupparbete om faktiska case:

  • Upplägg för grupparbetet
  • Hur förhålla sig till analysen om CLOUD Acts inverkan på GDPR och andra avgränsningar

Thomas Nilsson, Certezza AB

Ebba Ljungdahl, jurist Certezza AB

11.15–12.00

Grupparbete om faktiska problemställningar

Thomas Nilsson, Certezza AB

Ebba Ljungdahl, jurist Certezza AB

12.00–13.00

Lunch och fortsatt grupparbete

13.00–14:00

Presentation och gemensam diskussion kring problemställningarna.

14.00–14.10

Eftermiddagsfika.

14.10–15.00

En kommun eller region berättar om sitt arbete med analys av molntjänster i verksamheten.

Johan Nordenmark, säkerhetschef, Danderyds kommun.

15.00–15.30

Sammanfattning, avrundning.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Jeanna Thorslund
    Jurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!