Molntjänster i kommuner och regioner

Seminariet tar upp påverkan på beslut om användning och aktuella rättsliga frågor om globala molntjänsteleverantörer, samt hantering av känslig information. Det blir tillfälle till workshop och diskussion baserat på case.

Anmäl dig

Seminariet anordnas vid två tillfällen: den 17 februari samt den 27 mars 2020 i Stockholm.

Molntjänster i kommuner och regioner 27 mars

Program

08.30–09.00 Kaffe och smörgås

09.00–09.20 Inledning och presentation

Nuläget när det gäller användning av molntjänster hos kommuner och regioner och översikt av aktuella frågeställningar.

Lotta Nordström, sektionschef, avdelningen för digitalisering, SKR Jeanna Thorslund, Jurist och informationssäkerhetsstrateg, SKR

09.20–10.00 Legala aspekter OSL, CLOUD Act och GDPR

Ebba Ljungdahl, jurist Certezza AB

10.00–10.30 Informationssäkerhet

Aspekter på informationssäkerhet som klassning, riskanalys och tekniska skyddsåtgärder som exempelvis kryptering.

Thomas Nilsson, Certezza AB.

Paus med kaffe

10.40–11.00 Metodstöd för konfidentialitetsbedömning

Vilka steg ska man ta för att analysera om molntjänster kan användas för känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess?
En genomgång av SKR:s metodstöd.

Jeanna Thorslund, jurist och informationssäkerhetsstrateg, SKR.

11.00–11.15 Introduktion till grupparbete om faktiska case

Hur förhålla sig till analysen om CLOUD Acts inverkan på GDPR och andra avgränsningar?

Thomas Nilsson, Certezza AB, och Ebba Ljungdahl, jurist Certezza AB.

11.15–12.00 Grupparbete om faktiska problemställningar

Thomas Nilsson, Certezza AB, och Ebba Ljungdahl, jurist Certezza AB.

Lunch och fortsatt grupparbete

13.00–14:00 Presentation och gemensam diskussion

Genomgång av problemställningarna.

Paus och fika

14.10–15.00 Molntjänster i verksamheten

En kommun eller region berättar om sitt arbete med analys av molntjänster i verksamheten.

Inbjuden gäst från kommun eller region

15.00–15.30 Avslutning

Sammanfattning och avrundning.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Malin Engvall
    Administratör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!