Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

Vid denna introducerande kurs kommer du att få ta del av en introduktion till komplexa frågor, SKR:s modell för att hantera dem och de erfarenheter som kommuner har av arbetet med medborgardialog i
komplexa frågor. En skrift om SKR:s utvecklingsarbete presenteras också.

Anmäl dig
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Sveriges kommuner och Regioner har tillsammans med erfarna praktiker och forskare utvecklat en modell för att arbeta med medborgardialoger i komplexa frågor. Under 2015-2018 har tio kommuner provat och vidareutvecklat arbetet tillsammans med SKL, forskare och erfarna praktiker. Kommunerna i nätverket har prövat modellen på frågor som rör; trygghet, integration, områdesutveckling, omorganisation av skolan och stora infrastrukturprojekt.

Under 2019 och 2020 kommer SKR också att inleda ett nytt utvecklingsarbete för kommuner och regioner som vill pröva och utveckla arbetet med medborgardialog i komplexa frågor. Denna kurs är en bra introduktion om ni är nyfikna på arbetet.

Program 10:00-16:00

  • Introduktion till medborgardialog i komplexa frågor
  • Bakgrund till SKR:s arbete med medborgardialog i komplexa frågor
  • Varför medborgardialog i komplexa frågor?

Lunch

  • Medborgardialog i komplexa frågor – SKRs modell
  • Introduktion till modell för medborgardialog i komplexa frågor
  • Exempel på medborgardialog i komplexa frågor från två kommuner

Avslutande reflektioner

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!