Medborgardialog i komplexa frågor, webbseminarium

Projekt Medborgardialog har prövat en modell för
medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter och bjuder in fler att pröva på modellen. Du får också möta kommuner som genomfört en hel dialogprocess från idé till åtgärder och ta del av internationella exempel.

Anmäl dig

Programinnehåll

Politiker och tjänstemän i kommuner och regioner ställs av och till inför situationer där ett visst beslut eller situation väcker upprördhet, ilska och protester bland medborgare. Ofta handlar det om komplexa samhällsfrågor som rör många inblandade med olika perspektiv på frågan. Det kan handla om nedläggning eller utveckling av olika verksamheter, ny- eller ombyggnation, sociala konflikter. Dessa situationer upplevs av många som svåra att hantera och det krävs nya metoder för att hantera detta. Medborgardialog kan vara en väg att gå.

10.00-10.30 Grunder i medborgardialog i komplexa frågor

Lena Langlet SKR och Martin Sande Dialogues

10.30-11.00 Gäster från kommuner i landet

Västra Hissingen i Göteborgs kommun och Burlövs kommun.

11:00-11:30 Medborgardialog i komplexa ”hårda” frågor

Anders Nord och Malin Svanberg , SKR

11:30-12:00 Vilket stöd kan SKR ge? Vad är på gång?

Anders Nord och Lena Langlet, SKR

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Anders Nordh
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!