MasterClass: Medborgardialog med fokus på framtiden

SKR ställer om och genomför MasterClass digitalt. Du får tillfälle att lära dig mer om hur dialog kan föras på ett sätt som tar upp frågor med en längre tidshorisont - hur höjer vi blicken?

Anmäl dig

Dialog kan föras på ett sätt som tar upp frågor med en längre tidshorisont. Det kan vara särskilt intressant för de som jobbar strategiskt och långsiktigt, till exempel kring Agenda 2030 och hållbarhet, men metoderna vi pratar om kan även användas i många andra sammanhang.

Utbildningen handlar inte enbart om presentationer. Vi ger även utrymme för flera tillfällen för gruppdiskussioner och övningar. Målet är att ge dig ökad kunskap om metoder som finns och hur du kan välja rätt metod för dina lokala förutsättningar.

Praktisk information

Vi använder oss av det digitala verktyget Zoom och skickar i förväg en enkel handledning till alla som anmäler sig. Vi bjuder också in till en kort introduktion någon dag innan.

Programinnehåll

 • 09:30 Välkommen och kort introduktion av att arbeta med modeller samt hur dessa dialoger kan bli en del i styrningen.

  Exempel från Sverige och utlandet. Personer som varit involverad i flera exempel på olika modeller kommer att presentera sina erfarenheter och svara på frågor.

Kaffepaus

 • Goda exempel på framtidsfokuserad dialog. Bland annat kommer Åland att berätta om sitt arbete med hållbarhet.

Lunch 12.00-13.00

 • Summering med frågor och svar från exemplen. Samtal kring hur vi praktiskt kan använda modeller i våra framtida dialoger
 • Avslutade diskussion om hur dessa metoder kan utvecklas för att bidra till inflytande och delaktighet samt främja tilliten till det demokratiska systemet.

Medverkande

 • Anders Nordh, SKR
 • Anna-Lena Pogulis, SKR
 • Edward Andersson, processledare 

Grundläggande kunskap inom medbogardialog

Utbildningen utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog. Det finns bland annat möjligheter att genomföra en e-utbildning och ta del av skrifter innan utbildningen för att uppdatera dina kunskaper i medborgardialog.

E-utbildning medborgardialog

Skrifter om medborgardialog hittar du i SKR:s webbutik

SKR:s arbete med medborgardialog

Fler fristående MasterClasses kommer att erbjudas 2021

 • Digitala dialoger – hur ställer vi om och gör det mesta av det digitala formatet?
 • Medborgardialog där folk är – dialog som söker upp deltagare och som genomförs på platser där medborgarna är och rör sig.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Anders Nordh
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!