Masterclass i medborgardialog 2 – medborgardialog med fokus på framtiden

Masterclass är en form för kompetensutveckling där vi fördjupar oss i verktyg för medborgardialog som riktar sig till de som redan kan grunderna i Medborgardialog och som vill gå djupare in på olika metoder och arbetssätt.

Anmäl dig

Under Våren 2021 bjuder SKR in till en serie med Masterclass-utbildningar i digital form för de som vill fördjupa sig i olika aspekter av medborgardialog.

Varje Master Class omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel från både Sverige och andra länder. Varje utbildningstillfälle är separat och berör ett avgränsat område. Det går bra att delta i enskilda tillfällen men vi erbjuder ett paketpris för de organisationer som bokar in sig på alla tillfällen. Olika medarbetare kan delta vid de olika tillfällena.

Vårens övriga teman

19 januari

Digitala dialoger – hur ställer vi om och gör det mesta av det digitala formatet?

4 maj

Medborgardialog där folk är – uppsökande dialog där medborgarna är och rör sig

Masterclass 2: Medborgardialog med fokus på framtiden – hur höjer vi blicken?

En utmaning i medborgardialog är att lyfta blicken och ha ett meningsfullt samtal För många medborgare är det mycket lättare att fokusera på det konkreta och det som kan upplevas här och nu. Detta gör att dialoger med ett längre fokus får svårare att rekrytera en bred grupp deltagare.

I takt med att våra samhällsproblem blir mer komplexa och långsiktiga behövs dialogprocesser som som tar sikte på framtiden. Som tur är finns det många bra processer för att diskutera framtiden på ett meningsfullt sätt.

Konsten att arbeta långsiktigt

I denna Master Class får du tillfälle att lära dig mer om hur dialog kan föras på ett sätt som tar upp frågor med en längre tidshorisont. Det är särskilt intressant för de som jobbar strategiskt och långsiktigt, exempelvis kring Agenda 2030 och hållbarhet, men metoderna vi pratar om kan även användas i många andra sammanhang. Vi kommer att lyssna på erfarenheter från Åland och Växjö i att arbeta långsiktigt och strategiskt med dialog.

Både nationella- och internationella exempel

Vi ger exempel på metoder där det långsiktiga perspektivet lyfts fram från både Sverige och andra länder. Personer som varit involverad i flera exempel på olika modeller kommer att presentera sina erfarenheter och svara på frågor. Utbildningen handlar inte enbart om presentationer – det ges även flera tillfällen för gruppdiskussioner och övningar. Målet är att ge dig ökad kunskap om metoder som finns och hur du kan välja rätt metod för dina lokala förutsättningar.

Krav på förkunskaper

Utbildningen utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog.

E-utbildning medborgardialog

Publikationer om medborgardialog

Möten i verkyget Zoom

I den digitala formen använder vi oss av Zoom och anpassar programmet till Digital sändning. För dig som inte använt Zoom så skickar vi en enkel handledning till alla som anmäler sig.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!