Masterclass i medborgardialog 1 – digitala dialoger

Masterclass är en form för kompetensutveckling där vi fördjupar oss i verktyg för medborgardialog som riktar sig till de som redan kan grunderna i Medborgardialog och som vill gå djupare in på olika metoder och arbetssätt.

Anmäl dig

Under Våren 2021 bjuder SKR in till en serie med Masterclass-utbildningar i digital form för de som vill fördjupa sig i olika aspekter av medborgardialog.

Varje Master Class omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel från både Sverige och andra länder. Varje utbildningstillfälle är separat och berör ett avgränsat område. Det går bra att delta i enskilda tillfällen men vi erbjuder ett paketpris för de organisationer som bokar in sig på alla tillfällen. Olika medarbetare kan delta vid de olika tillfällena.

Vårens övriga teman

16 mars

Medborgardialog med fokus på framtiden – hur höjer vi blicken?

4 maj

Medborgardialog där folk är – uppsökande dialog där medborgarna är och rör sig

Masterclass 1: Digitala dialoger – hur ställer vi om och gör det mesta av det digitala formatet?

Den globala Covid 19-pandemin har gjort att många fått ställa om sina dialoger till digitala kanaler. Det finns både för och nackdelar med digitala distansmöten, det minskar på restid och är smidigt för de som har långt att resa till möten samtidigt som det finns många som har svårt med tekniken.

Testa flera olika arbetssätt

Välkommen till en praktisk workshop där vi utforskar vad som krävs för framgångsrika digitala medborgardialoger. Vi kommer att prova på olika arbetssätt som kan användas för att skapa energi och drivkraft samt att diskutera hur vi planerar och genomför framgångsrika digitala dialoger. Under Masterclassen kommer vi såväl att prova på olika redskap i praktiken som att ta del av ett internationellt exempel om hur omställningen från fysiska möten till digitala plattformar kan gå till. Vi kommer att titta på både utmaningar och möjligheter med ett digitalt arbetssätt och fokus kommer att ligga på att diskutera och utbyta erfarenheter med andra.

Ta del av hur andra gjort

Under dagen ges möjlighet att höra hur andra kommuner och regioner har gjort omställningen, få utbyta erfarenheter och utbyta tips och goda råd. Ni kommer också att få möjlighet att få testa verktyg och få direkt användbara tips som ni kan använda er av i webbmöten (både externa och interna).

Ämnen som kommer att beröras:

 • Olika digitala verktyg som kan användas i medborgardialogen
 • För och nackdelar med ett digitalt arbetssätt
 • Skillnader och likheter mellan online och fysiska möten
 • Inkludering och hur vi tar höjd för detta i digitala möten
 • Mötesregler för digitala möten
 • Vanliga problem med onlinemöten och hur dessa kan hanteras
 • "Hybridmöten" – hur digitalt kan varvas med fysiska möten

Ramprogram för dagen

09.30

 • Introduktion och öppningsövning
 • Exempel från Storbritannien
 • För- och nackdelar med att arbeta digitalt

12.00

Lunch.

13.00

 • Utmaningar och möjligheter i digitala möten
 • Inkludering i digitala möten
 • Praktiska tips för digitala möten

Krav på förkunskaper

Utbildningen utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog.

E-utbildning medborgardialog

Publikationer om medborgardialog

Möten i verkyget Zoom

I den digitala formen använder vi oss av Zoom och anpassar programmet till Digital sändning. För dig som inte använt Zoom så skickar vi en enkel handledning till alla som anmäler sig.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!