MasterClass 2 - Modeller som stöd i medborgardialog i samhällsbyggnad

Vi ställer om och genomför MasterClass 2 digitalt via Zoom där SKR ger dig exempel på metoder där modeller används i samhällsbyggnad och lagstadgade samråd från både Sverige och andra länder.

Anmäl dig

Fristående MasterClasses under 2020

SKR bjuder in till fristående MasterClasses med olika teman där vi fördjupar oss i verktyg för medborgardialog. Varje Master Class omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen.

Tillfällen som återstår utöver detta tillfälle:

 • MasterClass 3: Tisdag 10 november 2020 -Tema Medborgardialog med fokus på framtiden – hur höjer vi blicken?
 • MasterClass 4: I början av 2020 - Tema Medborgardialog där folk är – dialog som söker upp deltagare och som genomförs på platser där medborgarna är och rör sig.

Innehållet för varje tillfälle kommer att publiceras i kalendern under respektive datum.

Grundläggande kunskap inom medbogardialog

Utbildningen utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog. Det finns bland annat möjligheter att genomföra en e-utbildning och ta del av skrifter innan utbildningen för att uppdatera dina kunskaper i medborgardialog.

E-utbildning medborgardialog

Skrifter om medborgardialog hittar du i SKR:s webbutik

SKR:s arbete med medborgardialog

Programinnehåll MasterClass 2

Du får höra om goda exempel från svenska och utländska kommuner och även få tillfälle att få pröva på några av dessa. Vi får lyssna till exempel som kommer att presentera sina erfarenheter på plats och kan svara på frågor. Målet är att ge dig ökad kunskap om vilka alternativ som finns och hur du kan välja rätt metod för dina lokala förutsättningar.

10:00-12:30 Välkommen och kort introduktion

Kort introduktion av att arbeta med modeller samt hur dessa dialoger kan bli en
del i styrningen. Exempel från Sverige och utlandet.
Anders Nordh och Anna-Lena Pogulis, SKR. Processledare Edward Andersson

12:30 - 13:30 E- förslag i Karlstad kommun

Goda exempel på hur modeller kan användas i medborgardialog. Vi genomför tre
stationer som innehåller föredrag och därefter dialog i smågrupper.

 • Lego Serious Play
 • MineCraft
 • Digital tvilling

12:00-13:00 Lunch

Summering med frågor och svar från exemplen.Samtal kring hur vi praktiskt kan använda modeller i våra framtida dialoger.Avslutade diskussion om hur dessa metoder kan utvecklas för att bidra
till inflytandeoch delaktighet samt främja tilliten till det demokratiska systemet.

Avslutning

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Anders Nordh
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!