Markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vuxenvård, utbildning

Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

Anmäl dig

Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Granskningsresultaten kan användas som ett underlag i det patientsäkerhetshöjande arbetet.

Om utbildningen

Deltagarna ska efter utbildning kunna genomföra egna granskningar av journaler i syfte att hitta skador och vårdskador. Markörbaserad journalgranskning förutsätter samverkan i team. Det är en stor fördel om kursdeltagarna deltar i de team som sedan kommer att granska tillsammans.

Under kursen kommer det att diskuteras bakgrund, syfte, metod, praktisk tillämpning av markörbaserad journalgranskning, initiering av förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt lokal/central rapportering av resultat. Målsättningen är att den som gått kursen ska ha tillräcklig kunskap för att inleda markörbaserad journalgranskning.

Antal deltagare är maximerat till 20 personer per utbildningstillfälle, så det är först till kvarn som gäller.

Förkunskap hos målgruppen

För att få bästa utbyte av kursen ska deltagaren ha basal kunskap om patientsäkerhet, som till exempel kunskap om grundläggande tankesätt, systemsyn, termer och begrepp.

Utbildningsmaterial

I kostnaden ingår visst utbildningsmaterial som delas ut i samband med utbildningstillfället. Deltagarna får själva ansvara för att ha med sig handbok och tillhörande markörbilaga till utbildningsdagen. Psykiatrisk vuxenvård har en egen handbok och markörbilaga.

Ladda ner handböcker och markörbilagor

Kursledare

Kursledare är Pia Ram, verksamhetsutvecklare alternativt Helene Slottner, specialistsjuksköterska inom psykiatri och Charlotta Brunner, chefläkare och psykiatriker.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!