Marköbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård- utbildningstillfälle 2

Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera vårdskador och kvalitetsbrister i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån vårdinriktning inom såväl somatisk vuxen- och barnsjukvård som psykiatrisk vård. Utbildningen är uppdelad på två halvdagar.

Anmäl dig

Utbildningen genomförs digitalt och under följande dagar och tider:

17 februari kl. 09.00 - 12.00

3 mars kl.10.00 - 12.00

Utbildningen ges även med start 22 januari (utbildningstillfälle 1).

Utbildningstillfälle 1

Om utbildningen

Deltagarna ska efter utbildning kunna genomföra egna granskningar av journaler i syfte att hitta skador och vårdskador. Markörbaserad journalgranskning förutsätter samverkan i team.

Under kursen kommer bakgrund, syfte, metod, praktisk tillämpning av markörbaserad journalgranskning, initiering av förbättringsarbete, patientsäkerhetslag, etiska och juridiska aspekter samt lokal/central rapportering av resultat gås igenom och diskuteras. Målsättningen är att den som gått kursen ska ha tillräcklig kunskap för att inleda markörbaserad journalgranskning.

Antal deltagare är maximerat till 10 personer per utbildningstillfälle, så först till kvarn gäller.
Bekräftelse på antagning skickas till deltagaren och dennes chef. Mer detaljerad information och länk skickas ut till deltagarna cirka 10 dagar innan kursdag 1.

Förkunskap hos målgruppen

För att få bästa utbyte av kursen ska deltagaren ha basal kunskap om patientsäkerhet, som till exempel kunskap om grundläggande tankesätt, systemsyn, termer och begrepp.

Utbildningsmaterial

Inför utbildningsstart ansvarar deltagaren för att läsa igenom handbok Markörbaserad journalgranskning i psykiatri - för att identifiera och mäta skador i vården samt markörbilagan som det finns en länk till på samma sida.

Deltagaren får själv ansvara för att ha handbok och tillhörande markörbilaga tillgänglig under utbildningsdagarna.

Markörbaserad journalgranskning i psykiatrin, SKR webbutik

Övrigt granskningsunderlag skickas ut efter genomgången utbildning.

Kursledare

Pia Ram, verlspia.ram@vgregion.se verksamhetsutvecklare och Charlotta Brunner, charlotta.brunner@regionkalmar.se chefläkare och psykiatriker.

Vid frågor om metoden Markörbaserad journalgranskning eller utbildningsinnehåll kontakta någon av kursledarna.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!