Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) 14-16 november 2019 är mötesplatsen för tjänstepersoner, förtroendevalda, forskare och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. SKL är medarrangör och har seminarium och deltar på utställningen.

Anmäl dig

Program

Under dagarna kan du välja på olika seminarier, miniseminarier och besöka utställningen. SKL deltar också på utställningen med en monter. Välkommen!

Ta del av hela seminarieprogrammet på MR-dagarna

Läs vidare om föreläsarna som medverkar

SKL:s seminarium på MR-dagarna

Alla barns rätt - barnhälsovården testar nya sätt
Genom att samverka med andra viktiga aktörer såsom tandvården och kommunerna kan stöd sättas in tidigt och främja alla barns rätt till hälsa. Men hur? Hör mer om den pågående nationella satsningen och ta del av regionala exempel på nystartade samarbeten mellan barnhälsovård, tandvård och socialtjänst.

Hur blir man en MR-kommun?
I Sverige har Lunds kommun utropat sig till MR-kommun, och flera kommuner och regioner är på väg. Ett viktigt led i utvecklingsarbetet är att involvera rättighetsbärarna tillsammans med olika aktörer i breda dialoger. Men hur kan man göra det på ett hållbart sätt? Vilka verktyg behövs för att göra arbetet systematiskt trovärdigt? Lunds kommun medverkar vid seminariet och delar med sig av erfarenheter från sitt arbete utifrån att vara en MR-kommun.

Svenska kommuner mot rasism och diskriminering
Hur kan din kommun motverka och förebygga rasism och diskriminering? Ta del av konkreta insatser från några kommuner som deltar i SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering. Arbetet utgår från ett europeiskt tiopunktsprogram. Under seminariet går vi igenom de tio punkterna och ger exempel på insatser från Botkyrka kommun, Uppsala kommun och Göteborgs stad.

Kontakt

Har du frågor om MR-dagarna, biljettköp, tillgänglighet eller andra frågor om evenemanget, kontakta:
info@mrdagarna.se

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Cecilia Ramqvist
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!