LSS grundkurs (Göteborg)

Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

Innehåll

Kursen i Göteborg är dessvärre inställd pga för få mottagna anmälningar.

Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär som tas upp under denna kurs

 • Vilka ingår i personkretsen som har rätt till insatser enligt LSS?
 • Vad ingår i de olika insatserna?
 • Vem betämmer hur ett beslut om LSS ska verkställas?

Näraliggande frågor som också tas upp under kursen är till exempel:

 • Vad är egenvård?
 • Vilken hälso- och sjukvård är kommunernas ansvar?

Aktuellt

Under kursen kommer de nya reglerna om personlig assistans för hjälp med andning att tas upp inklusive gränsdragningsfrågan mellan egenvård och hälso- och sjukvård som blir mycket aktuell då lagändringarna träder i kraft.

Dessutom behandlas Försäkringskassans nya rutiner för direktutbetalningar till kommunerna av retroaktivt beviljad assistansersättning i de fall då kommunerna fattat beslut enligt 9 § 2 LSS i avvaktan på beslut om assistansersättning. I denna situation har kommunerna två val för att säkerställa att ersättning utgår.

Syfte

Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning. Under kursen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i deras dagliga arbete.

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bland annat relevant lagtext och vägledande rättsfall. Kursmaterialet som mejlas ut till deltagarna inför kursen används också vid kurstillfället och ska tas med.

Två LSS grundkurser under hösten 2019

Samma kurs med samma upplägg och innehåll planeras vid två olika tillfällen under hösten 2019. I Stockholm den 22-23 oktober.

Planerad kurs i Göteborg den 6-7 november är tyvärr inställd.

Preliminärt program och preliminära hålltider

Dag 1

09.30-10.00

Samling med kaffe

10.00-12.00

Presentation och inledning, kvalitetskrav enligt LSS, personkretsen, handläggning av begäran om insatser, vilken lag ska tillämpas LSS eller SoL? m.m.

12.00

Lunch

13.00-14.30

Kommunens möjligheter att ändra gynnande beslut, barnperspektiv, ansvarig kommun, förhandsbesked m.m.

14.30

Kaffe

15.00-16.30

Genomgång av insatserna enligt LSS

Dag 2

09.00-12.00

Fortsatt genomgång av insatserna enligt LSS

10.00-10.20

Paus

12.00

Lunch

13.00-14.30

Engenvård eller hälso- och sjukvård, vem bestämmer om verkställigheten? , arbetsmiljö, särskild avgift, avgifter inom LSS, lex Sarah, LSS-utredningens förslag m.m.

14.30

Kaffe

15.00-16.00

Övriga frågor och avslutning

Tid

Kursen börjar kl. 10.00 dag 1. Kaffe serveras från kl. 09.30 i samband med registreringen. Dag två avslutas kursen kl. 16.00.

Medverkande

Ellinor Englund är förbundsjurist vid SKL och har arbetat med LSS sedan 1990-talet, tidigare på Socialstyrelsen. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar, bland annat LSS- och hjälpmedelsutredningen, LSS-kommittén och den senaste LSS-utredningen.

Ylva Lindblom är förbundsjurist vid SKL och har arbetat med LSS i flera år. Hon har tidigare arbetat på förvaltningsdomstol och som verksjurist på Statens institutionsstyrelse. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar, bland annat den pågående SoL-utredningen.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Ellinor Englund
  Förbundsjurist
 • Ylva Lindblom
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!