LSS grundkurs

Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

Anmäl dig

Innehåll

Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär som tas upp under denna kurs: Vilka ingår i personkretsen som har rätt till insatser enligt LSS? Vad ingår i de olika insatserna? Vem bestämmer hur ett beslut om LSS ska verkställas?

Närliggande frågor som också tas upp under kursen två dagar är t.ex.: Vad är egenvård? Vilken hälso- och sjukvård är kommunernas ansvar? Viktiga gränsdragningsfrågor med tanke på de nya bestämmelserna om andningshjälp och sondmatning.

Syfte

Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning. Under webbinariet som båda dagar hålls via den digitala plattformen Zoom, sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i deras dagliga arbete.

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bland annat relevant lagtext och vägledande rättsfall. Kursmaterialet som mejlas ut till deltagarna inför webbinariet startar, används under båda dagarna och behöver finnas tillgängligt för dig som deltagare.

Under webbinariet kommer deltagarna kunna skriva frågor till kursledarna via chatt eller genom att använda sin mikrofon. Det kommer under dagarna bli aktuellt med övningsfrågor i grupp.

Preliminärt program

 • Kvalitetskrav enligt LSS
 • Personkretsen
 • Vilken lag ska tillämpas LSS eller SoL?
 • Några viktigare handläggningspunkter, t.ex. ändring av gynnande beslut, begäran om retroaktiv ersättning m.m.
 • Barnperspektiv inom LSS
 • Ansvarig kommun, förhandsbesked m.m.
 • Genomgång av insatserna enligt LSS inkl. personlig assistans för andningshjälp och sondmatning
 • Egenvård eller hälso- och sjukvård
 • Vem bestämmer om verkställigheten?
 • Avgifter inom LSS.

För att delta via Zoom

För att delta i webbinariet behöver du antingen:

 • delta genom din webbläsare. Då klistrar du in länken du kommer få direkt i webbläsaren (använd helst Chrome, Firefox eller Edge)
 • ladda ned Zoom-klienten på förhand innan webbinariet.

Du behöver en enhet (dator, läsplatta) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra.

Tid

Webbinariet börjar kl. 09.30 och avslutas kl. 15.00 båda dagarna. Vi kommer ta flera korta pauser under dagarna och göra ett längre avbrott för lunch mellan kl. 12-13.00.

På webbinariets första dag har vi s.k. 'digitalfika' från kl. 08.30 där alla är välkomna för s.k. incheckning. Då ges tid att testa sin uppkoppling m.m. Fler detaljer kommer framöver att delges till anmälda deltagare.

Medverkande

Ellinor Englund är förbundsjurist vid SKR och har arbetat med LSS sedan 1990-talet, tidigare på Socialstyrelsen. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar, bland annat LSS- och hjälpmedelsutredningen, LSS-kommittén och den senaste LSS-utredningen.

Ylva Lindblom är förbundsjurist vid SKR och har arbetat med LSS i flera år. Hon har tidigare arbetat på förvaltningsdomstol och som verksjurist på Statens institutionsstyrelse. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar, bland annat den pågående SoL-utredningen.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Ellinor Englund
  Förbundsjurist
 • Ylva Lindblom
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!