Leder du kommunens lokalförsörjning rätt?

En politikerkurs om att förvalta och utveckla kommunens lokaler och fastigheter.

Anmäl dig

Program 15 oktober

10.00

Kaffe och registrering

10.30

Välkomna och inledning

Kursledarna Katarina Hansson kommunalråd i Kumla och Leif Walterum tidigare kommunalråd i Skövde

11.00

Är god ekonomi att bygga vackert, sanning eller illusion?

Julia Hertzman, Sveriges Arkitekter

12.00

Lunch

13.00

Demografi och lokalplanering ur ett kommunalekonomiskt perspektiv

Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL.

14.30

Kaffe

15.00

Framtidsspaning ”Helheten kräver lösningar på tvären”

Ola Mattisson universitetslektor och forskare på Lunds universitet. Olas forskning kretsar kring strategi och styrning inom organisationer med uppdrag från offentlig sektor, särskilt ämnen som public management, samverkan och konkurrensutsättning.

16.30

Digital agenda för framtiden med lösningar som ännu inte finns

Claus Popp Larsen, PhD, Head of 'Connected Cities', Rise

17.15

Slut för dagen

19.00

Middag


Program 16 oktober

08.30

Summering av gårdagen

09.00

Vart tog debatten om OPS lösningar vägen?

Vilka frågor ska jag som politiker ställa mig i att äga, förhyra, bolagisera eller välja annan samverkansmodell för kommunens lokaler?
Linda Andersson, Ernst & Young. Lindas ansvarsområde är all typ av rådgivning gentemot offentlig sektor inklusive fastighetsbolag.

10.00

Kaffe

10.30

Kommunernas roll i klimatarbetet

Margareta Hallander som har en lång bakgrund att arbeta med hållbarhet och klimatfrågor i kommuner samt på myndighets och organisationsnivå.

11.15

Komunernas fastighetsfond, finns för kommuner som vill ligga i framkant

Bo Baudin, SKL

12.00

Lunch

13.00

Samtal kring politikerrollen och samspelet mellan politik och tjänsteorganisation

Leif Walterum fd kommunalråd Skövde, Katarina Hansson kommunalråd Kumla och
Frank Kärrå (nybliven pensionär med lång bakgrund som chef i Göteborgs lokal och
fastighetsförvaltning).

14.00

Summering av dagarna

14.30

Slut och Kaffe

Frågor om innehåll

Leif Walterum
leif@walterum.se

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!