Ledarskapsprogram Nära vård - för tjänstepersoner

När vi blir allt friskare och lever längre, ofta med kronisk sjukdom, är en omställning till Nära vård både nödvändig och önskvärd. SKR erbjuder ledarskapsprogram för att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap. Öka kompetensen i att leda en storskalig förändring samt att dela erfarenheter och lära av varandra.

Anmäl dig

När vi blir allt friskare och lever längre, ofta med kronisk sjukdom, är en omställning till Nära vård både nödvändig och önskvärd. I Nära vård ger hälso- sjukvården och omsorgen invånarna stöd till ett gott liv med god hälsa och finns nära människors liv och vardag.

Omställningen berör hela vården och omsorgen. För att lyckas krävs ett nära samarbete mellan region och kommun och mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.

Det innebär att ett uthålligt och modigt förändringsledarskap är centralt. Men vad är det? Hur driver och leder man utveckling i ett komplext system? Hur gör andra?

Två ledarskapsprogram

Vi erbjuder två ledarskapsprogram, det ena för förtroendevalda och det andra för tjänstepersoner, chefer och ledare. Syftet är att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap.

Programmen genomförs bäst i samarbete länsvis mellan huvudmännen. De bägge ledarskapsprogammen genomförs parallellt under våren 2021 och har två gemensamma inspirationsmöten.

Kurser och kursdatum

Att formera oss

Förmöte 19 januari 15.00 - 16.30
Seminarium 10 februari 09.00-16.00

Inspirationsmöte

10 mars 15.00 -16.30 (gemensamt tillsammans med förtroendevalda som går ledarskapsprogrammet) 

Att komma i görande

Seminarium 14 april 09.00 - 16.00

Inspirationsmöte

5 maj 15.00 - 16.30 (gemensamt tillsammans med förtroendevalda som går ledarskapsprogrammet) 

Att bli uthålliga

19 maj 09.00 - 16.00

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare
  • Anneli Jäderland
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!