Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för missbruk och beroende

Det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Konferensen kan ses via länk. Efter den 22 december ska filmen vara textad. För programpunkter och tider i sändningen se nedan.

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för missbruk och beroende

Ta del av texterna som tagits fram inom VIP missbruk och beroende.

vardochinsats.se

Program

Så här såg programmet för dagen ut.

08.30-08.40

Ordförande och vice ordförande för nationellt programområde psykisk hälsa inleder dagen

 • Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande och Ola Götesson, vice ordförande

08.40-09.00

Nationella arbetsgruppen presenterar VIP för missbruk och beroende

 • Nationella arbetsgruppen för VIP missbruk och beroende

09.00-09.15

Utredning kring insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos
Texter om samsjuklighet har varit svåra att ta fram då kunskapsunderlaget är begränsat, varpå denna utredning är viktig för den fortsatta utvecklingen av VIP.

 • Anders Printz, Socialdepartementet

09.15-09.30

Nationella riktlinjer och kunskapsstöd för vård och stöd vid missbruk och beroende samt kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende
Texter utgår från befintligt kunskapsstöd varpå en välutvecklad VIP förutsätter ett bra samarbete med Socialstyrelsen.

 • Stefan Brené och Regina Ylvén, Socialstyrelsen

09.30-09.40

Kunskapsguiden

 • Christina Loord-Ullberg, Socialstyrelsen

09.40-09.55

Delaktighet och samverkan utifrån ett brukarperspektiv
Brukarrepresentanters medverkan har varit en stor tillgång under framtagande av texterna.

 • Paula Carlgren, NSPH och Per Granvik, Region Skåne

09.55-10.10

Arbetsrehabilitering enligt IPS
IPS är en av de insatser som omfattas av texterna i VIP.

 • Maria Olovsson och Per Hjelm, Göteborgs stad,
 • Nina Nilsson, Beroendemottagningen Hisingen, Göteborg

10.10-10.20

Former för samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård för våra ungas bästa
Samverkan är ett genomgående tema i samtliga texter i VIP.

 • Hanna Brännström, Maria Ungdom i Region Stockholm
 • Francisca Samuelsson, Sollentuna kommun

10.20-10.35

Paus

10.35-10.50

Integrerad behandling genom BoP-team
Integrerad behandling är en av insatserna som omfattas av texterna i VIP.

 • Mathias Ivansson och Helen Birch, Region Jönköpings län

10.50-11.00

Våldsutsatta kvinnor i beroende
Arbete med våldsutsatta kvinnor är en av insatserna som omfattas av texterna i VIP.

 • Johanna Trygg, Linköpings stadsmission

11.00-11.15

Hur kan vi utvärdera kvalitet i hälso- och sjukvård och socialtjänst?
Uppföljning i alla VIP sker i samarbete med aktuella psykiatriska kvalitetsregister.

 • Jeanette Westman, Karolinska Institutet
 • Zophia Mellgren, SKR

11.15-11.35

Hur kan primärvården använda VIP:en?
En del av reaktionerna på texterna har varit att primärvårdsperspektivet behöver stärkas – vad behövs för att göra det?

 • Karin Borg, Västra Götalandsregionen
 • Sven Andréasson, Karolinska Institutet

11.35-12.00

Panelsamtal – Vem har nytta av VIP och hur får vi till en gemensam kunskapsstyrning?

 • Camilla Carpholt, Kommunförbundet Västernorrland
 • Camilla Freedeke, Kalmar kommun
 • Christer Jonsson, ledamot i SKR:s sjukvårdsdelegation och regionråd i Kalmar län
 • Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm
 • Åse Sundqvist. Verdandi Örebro
 • Camilla Karpholt

Nationella vård- och insatsprogram

Lanseringskonferensen kan även ses i efterhand.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Maria Kalingas Ruin

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!