Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

Vård-och insatsprogrammen syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Anmäl dig

Lanseringskonferensen för det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd sänds 11 februari. Anmäl dig till sändningen för att få sändningslänken skickad till dig.

Nationella vård och insatsprogrammet

Programpunkter

Dagen inleds

Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande Nationellt programområde psykisk hälsa
Ola Götesson, vice ordförande Nationellt programområde psykisk hälsa

Nationella riktlinjer och indikatorer

Anna Mattsson, Socialstyrelsen
Tobias Edbom, Socialstyrelsen

Insatsprinciper – hur vi har byggt upp programmet med stegvisa insatser

Gunilla Granholm, ordförande Nationella arbetsgruppen
Ing-Marie Wieselgren, SKR

Hur navigerar jag i VIP adhd?

Mårten Tyrberg, Nationella arbetsgruppen

Adhd – ett tillstånd som berör många myndigheter

Skolverket (fler myndigheter tillkommer)

Brukarperspektiv – varför är implementering av VIP viktigt?

Elisabeth Sundström Graversen, Attention

Hur kan socialtjänsten använda VIP?

Marie Rahlén Altermark, Nationella arbetsgruppen

Kognitivt stöd – en insats i vardagen

Linda Kemi, Nationella arbetsgruppen

Nivåer av stöd inom skolan

Annika Sandberg, Nationella arbetsgruppen

Stegvis utredning och behandling inom hälso- och sjukvården

Gunilla Granholm, Nationella arbetsgruppen

NPF på första linjen för barn och unga

Jennifer Wellin, Region Gävleborg
Veronica Kurzbaum Dahlberg, Region Sörmland

NPF inom primärvården

David Ardler, Region Uppsala
Sofia Ferm, Uppsala kommun

Panelsamtal

Vem har nytta av VIP och hur får vi till en gemensam kunskapsstyrning?

 • Andrea Hormazabal, avdelningschef, Stockholm stad
 • Ann-Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention
 • Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
 • Linda Welin, verksamhetschef BUP Skåne
 • Åsa Himmelsköld, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala

Deltagare

 • Ing-Marie Wieselgren, SKR
 • Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande Nationellt programområde psykisk hälsa
 • Ola Götesson, vice ordförande Nationellt programområde psykisk hälsa
 • Andrea Hormazabal, avdelningschef Stockholm stad
 • Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län
 • Linda Welin, verksamhetschef BUP Skåne
 • Åsa Himmelsköld, Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala
 • David Ardler, Region Uppsala
 • Sofia Ferm, Uppsala kommun
 • Jennifer Wellin, Region Gävleborg
 • Veronica Kurzbaum Dahlberg, Region Sörmland
 • Ann-Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention
 •  
 • Gunilla Granholm, Nationella arbetsgruppen
 • Annika Sandberg, Nationella arbetsgruppen
 • Linda Kemi, Nationella arbetsgruppen
 • Marie Rahlén Altermark, Nationella arbetsgruppen
 • Mårten Tyrberg, Nationella arbetsgruppen
 • Elisabeth Sundström Graversen, Attention
 • Anna Mattsson, Socialstyrelsen
 • Tobias Edbom, Socialstyrelsen
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Maria Kalingas Ruin

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!