Lansering av skriften om val av driftformer, webbseminarium

Vid ett seminarium lanserar SKR en ny skrift om driftformer. Du får kunskaper om olika driftsformer utifrån styrning, insyn och uppföljning och hur de påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Erfarenheter och praktiskt exempel redovisas.

Anmäl dig

Programinnehåll

Det kommunala uppdraget

I mitten av 1980-talet började man dela det kommunala uppdraget i två delar. Tillhandahålla och att utföra. Genom att dela uppdraget lade man grund för att låta det som idag kallas privata utförare utföra kommunala tjänster. Detta är en aspekt på driftsformer – utföra själv eller ge uppdraget till någon annan.

En annan aspekt är behovet att göra uppdraget tillsammans med en annan kommun eller en annan region, kommunal samverkan. En tredje aspekt är kommunen eller regionen behöver ta del av den kompetens som finns hos det privata näringslivet eller hos ideella organisationer för att utveckla en verksamhet.

Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer

Utgångspunkten för denna skrift om driftformer är därför den politiska organisationens behov av verktyg för att organisera, styra och leda den verksamhet den ska tillhandahålla. Vare sig man vill behålla allt som det är eller utifrån de lokala behoven göra förändringar behöver man analysera var man är och vart man vill. En del som man behöver i den spaningen är kunskap om olika driftsformer och hur de påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

09.00-09.10 Inledning

Mattias Jansson, tillförordnad avdelningschef vid SKR, berättar om nyttan av att fatta initierade beslut av driftformer.

09.10-09.20 Erfarenheter av val av driftformer

Lars Stjernqvist, kommunalråd, reflekterar utifrån förtroendevaldas perspektiv kring val av driftformer.

09.20-09.25 Presentation av syftet med skriften

Karin Peedu, upphandlingsstrateg vid SKR, berättar om syftet med den nya skriften Driftformer

09.25-09.35 Styrning, insyn och uppföljning

Hanna Lundborg, tillförordnad sektionschef vid SKR, berättar om styrmodeller påverkas av val av driftform.

09.35-09.45 Paus

09.45-10.15 Genomgång av driftformer

Helena Meier, jurist, redogör för de olika driftformerna i skriften utifrån styrning, insyn och uppföljning.

10.15-10.30 Praktiskt exempel och avslutande frågor

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare
  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!