27 april 2021 kl. 18.00-19.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Familjehemmens dag (för allmänheten)

SKR arrangerar en kvällssändningen den 27 april, riktat mot allmänheten, på uppdrag av kommuner anslutna till FamiljehemSverige.

Anmäl dig

Innehåll

Syfte med webbsändningen är att sprida information om familjehemmens uppdrag och öka intresset så att fler öppnar sina hem. Information om kvällsändningen uppdateras löpande på Uppdrag Psykisk hälsas hemsida.

Familjehemmens dag 27 april, Uppdrag psykisk hälsa

Målgrupp

Allmänheten

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Karin Linström, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR