Kvalitet och likvärdighet i förskolan - vad är det och kan det mätas?

Årets förskolekonferens har fokus på uppföljning av kvalitet och likvärdighet i förskolan.

Anmäl dig

Konferensen är enbart webbsänd. SKR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Innehåll

Hur vet vi att förskolor har god kvalitet och vad bör man egentligen mäta? Finns det ett samband mellan strukturella förutsättningar och processkvalitet?

Flera studier visar att deltagande i förskola har en positiv effekt på fortsatta kunskapsresultat och livsvillkor. En förskola av hög kvalitet har dessutom en kompensatorisk effekt för särskilt sårbara grupper. Kvalitetens kärna finns i mötet mellan barn och personal.

Men hur skapar vi rätt förutsättningar för kvalitet och likvärdighet? Hur hänger strukturella förutsättningar och processkvalitet ihop? Hur vet vi att förskolor har god kvalitet och vad bör man egentligen mäta? I årets förskolekonferens söker vi svar på dessa frågor. Vi lanserar också SKR:s första Öppna jämförelse på förskoleområdet.

Program

10.00-10.30

Inledning

 • Per-Arne Andersson, avdelningschef, SKR
 • Anna Ekström, utbildningsminister

10.30-10.45

ÖJ förskola 2020

Presentation av SKR:s första Öppna jämförelse på förskoleområdet.

10.45-11.00

Paus

11.00-11.40

En likvärdig förskola för alla barn

Sven Persson, seniorprofessor på Malmö universitet, föreläser om likvärdighet i förskolan och kopplingen mellan struktur- och processkvalitet.

11.40-12.50

Paus för lunch

12.50-14.00

Följa upp och skapa förutsättningar för kvalitet och likvärdighet: kommunexempel

 • Göteborgs stad: Monika Johansson, planeringsledare, Lena Lindgren, professor Göteborgs universitet
 • Sundbybergs stad: Jan Aili, verksamhetschef, Caroline Holmström, verksamhetsstrateg.
 • Svedala kommun: Annika Kraft, biträdande utbildningschef

14.00-14.20

Skolmyndigheternas uppdrag om kvalitet och likvärdighet i skola och förskola

Skolverket presenterar arbetet med kvalitetsindikatorer för förskolan.

14.20-14.35

Paus

14.35-15.55

Utblick mot omvärlden – vad kan och bör mätas i förskolan?

 • Iram Siraj, professor, Oxford University
 • Yuri Belfali, Head of Early childhood and Schools, OECD
 • Panelsamtal med Annika Kraft, Sven Persson, Per-Arne Andersson samt Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

15.55-16.00

Avslutning

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna Tornberg
  Utredare
 • Lotta Andersson Damberg
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!