Kvalitet och likvärdighet i förskolan - vad är det och kan det mätas?

Årets förskolekonferens har fokus på uppföljning av kvalitet och likvärdighet i förskolan.

Anmäl dig

OBS: Konferensen kommer att hållas digitalt vid behov. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Innehåll

Hur vet vi att förskolor har god kvalitet och vad bör man egentligen mäta? Finns det ett samband mellan strukturella förutsättningar och processkvalitet?

Flera studier visar att deltagande i förskola har en positiv effekt på fortsatta kunskapsresultat och livsvillkor. En förskola av hög kvalitet har dessutom en kompensatorisk effekt för särskilt sårbara grupper. Kvalitetens kärna finns i mötet mellan barn och personal.

Men hur skapar vi rätt förutsättningar för kvalitet och likvärdighet? Hur hänger strukturella förutsättningar och processkvalitet ihop? Hur vet vi att förskolor har god kvalitet och vad bör man egentligen mäta? I årets förskolekonferens söker vi svar på dessa frågor. Vi lanserar också SKR:s första Öppna jämförelse på förskoleområdet.

Ur programmet

  • Lansering av SKR:s första Öppna jämförelser på förskoleområdet. Tema: likvärdighet
  • Sven Persson, seniorprofessor, Malmö universitet, föreläser om likvärdighet i förskolan och kopplingen mellan struktur- och processkvalitet
  • Kommunexempel på systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsindikatorer
  • Vad kan och bör mätas? Utblick mot omvärlden.

Fullständigt program kommer i augusti.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna Tornberg
    Utredare
  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!