Kurs om praktiskt införande av PEPPOL och systemstrategier, Malmö

SKL anordnar en kurs där fokus på frågeställningar om val av system, hur man ansluter sig till PEPPOL, val av system och adress/PEPPOL-ID samt vad som krävs av mottagare och leverantör.

Anmäl dig

Kommuner, regioner och kommunala bolag m. fl. ska vara registrerade i PEPPOL:s adressregister den 1 december i år. För att underlätta att komma igång med mottagning av e-fakturor i PEPPOL anordnas kurser under hösten.

Kursinnehåll

  • Mycket kort genomgång om PEPPOL och PEPPOL BIS-meddelandena
  • Upphandling av PEPPOL? Krav, ansvarsgränser, hanteringsmässig beredska m.m.
  • Anslutning till PEPPOL rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering ev. stoppade meddelanden m.m.
  • Vägval avseende mottagningsmöjligheter genom PEPPOL
  • Leverantörsanslutning och krav/information gentemot leverantörer
  • Olika kommunikationssätt/sändvägar för olika affärsprocesser 
  • Mycket utrymme för egna frågor och funderingar.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kerstin Wiss Holmdahl
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!