Kurs om PEPPOL och SFTI Svehandel

SKL anordnar en kurs där fokus ligger kring hur man kan underlätta anslutning av fler leverantörer till e-handel och använda SFTI Svehandel och PEPPOL i dagens e-handelslösningar.

Anmäl dig

SFTI Svehandel med PEPPOL BIS-meddelanden ska underlätta e-handel för en stor mängd leverantörer av varor och tjänster eftersom den är enklare att implementera än SFTI/ESAP. Vi går igenom hur detta fungerar och även om PEPPOL som kommunikation.

Kursinnehåll

  • Introduktion-bakgrund
  • Genomgång av innehåll i SFTI Svehandel:
    • Hela SFTI Svehandel-processen som samverkande affärsprocess
    • Användningen av SFTI Svehandel. Skillnader och likheter mellan SFTI Svehandel/PEPPOL meddelanden och SFTI/ESAP?
    • Leverantörsanslutning med SFTI Svehandel, tjänst för verifiering av meddelanden med mera.
  • PEPPOLs infrastruktur (överföring av meddelanden), status på användningen av PEPPOL

Frågor om anmälan

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot