Kurs om bostadshyra

En allmän genomgång av hyreslagens bestämmelser om bostadshyra och dess betydelse vid olika boendeformer.

Anmäl dig

Innehåll

Juridiska frågor kring bostadshyra har fått allt större aktualitet inom kommunerna. Socialnämndernas uppdrag innebär stor utsträckning arbete med tillhandahållande av olika typer av bostäder, till exempel särskilda boende och tränings- eller övergångslägenheter. Uppdraget aktualiserar flera regelkomplex och ger upphov till många olika juridiska frågeställningar. För att möta frågor från medlemmarna har avdelningen för juridik vid SKL utvecklat den tidigare kursen i bostadshyra med delvis nya inslag.

Förutom en grundlig genomgång av de hyresrättsliga reglerna som gäller i hyresförhållanden kommer byråchefen Marcus Agnvall och föredraganden Sandra Lundgren vid Justitieombudsmannen (JO) att medverka vid ett avsnitt och berätta om de uttalanden som JO har gjort inom området på senare år och vad de ger för vägledning i arbetet.

Därutöver kommer ett avsnitt att närmare behandla olika boendeformer enligt socialtjänstlagen och LSS. Avsnittet hålls av juridiska avdelningens expert på socialtjänstfrågor.

Syftet med kursen är att ge god kunskap om de regelverk som aktualiseras vid bostadsförsörjningsfrågor, med tyngdpunkt på de hyresrättsliga reglerna, för att tydliggöra de förutsättningar som gäller vid kommunens tillhandahållande av bostad och upprättande av hyreskontrakt. Vi kommer även att fokusera på de skyldigheter som följer av hyresavtalet, avslutande av hyresavtal och ta upp under vilka förutsättningar en insats kan upphöra.

Vi kommer även att beröra de nya reglerna om åtgärder mot handel med hyreskontrakt som gäller från 1 oktober 2019.

Bland programpunkterna

 • Hyresrättsliga grunder
 • När gäller reglerna om bostadshyra?
 • Blockhyra
 • Hyrestid / hyresförhållande
 • Hyrans betalning
 • Hyresvärdens och hyresgästens skyldigheter
 • Hinder i hyresrätten
 • Hyresvärdens tillträde till lägenheten
 • Övergiven lägenhet
 • Störningar
 • Inneboende
 • Besittningsskydd
 • Uppsägning
 • Villkorsändring
 • Förverkande
 • Avsluta hyresavtal
 • Insatsen och dess uppföljning
 • Möjlighet att avsluta insatsen
 • JO:s beslut av relevans inom området.

Tid

Kursen börjar kl. 11.00, kaffe serveras från kl.10.30. Första kursdagen avslutas kl. 16.30. Dag två påbörjas kursen kl. 08.30 och avslutas med lunch kl. 12.00.

Medverkande

Förbundsjuristerna Anna Marcusson, Olof Moberg och Ylva Lindblom, avdelningen för juridik, SKL.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Olof Moberg
  Förbundsjurist
 • Anna Marcusson
  Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!