Kraftsamling för psykisk hälsa, workshop

Som ett led i SKL:s initiativ för att främja och stärka den psykiska hälsan i samhället, arrangeras workshoppar för de som är intresserade av att delta i det fortsatta arbetet.

Anmäl dig

Workshopen är det första gemensamma arbetsmötet för "Kraftsamling för psykisk hälsa". Kraftsamlingen syftar till att bidra till en utveckling mot ett samhälle som främjar psykisk hälsa i alla delar och led. Med Kraftsamling menas att samla utvecklingskraften hos aktörer som arbetar för en bättre psykisk hälsa – genom detta kan vi få än större kraft än om vi agerat var och en för sig.

Deltagarna i workshopen kommer att få ta del av en överblick över pågående utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa från en bredd av samhällsaktörer och utifrån detta diskutera hur olika aktörer kan arbeta tillsammans för att få än större kraft i det utvecklingsarbete som genomförs. Som avslutning på dagen kommer deltagande aktörer gemensamt få diskutera möjliga former för ett fortsatt samarbete under 2020.

Efter workshopen finns möjlighet att stanna kvar på After work för att lära känna varandra bättre.Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Informationsansvarig

  • Maria Svernehem
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!