Korta dialogträffar i coronatider

SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till korta dialogträffar i coronatider. Varje träff berör ett aktuellt tema med syfte att utbyta erfarenheter och reflektera gemensamt. Träffarna sker digitalt varannan vecka under lunchtid, mellan klockan 12.00-12.40.

Anmäl dig

Temat för dialogträffen den 15 december är arbetsmiljön under corona. Coronapandemin ställer mycket på sin spets i alla våra verksamheter som t ex skola, vård, omsorg och kollektivtrafik. Verksamheterna behöver snabbt ställa om, samtidigt så ska inte medarbetarnas hälsa äventyras. Vilka lärdomar kan vi dra av samverkan, systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar under pandemin?

Katarina Ajemark, HR-chef på Hammarö kommun, kommer att berätta om sina erfarenheter. Även en kort film kommer visas om hur Umeå kommun hanterat utmaningarna i arbetsmiljön.'

Upplägget på dialogträffarna

Träffarna modereras av Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa SKR, och vid varje träff kommer ett aktuellt tema diskuteras.

För att utbyta erfarenheter och tankar, uppmuntras sedan inspel och reflektioner från deltagarna.

Varmt välkommen att sprida länken och inbjudan vidare till de du tror är intresserade.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!