Korta dialogträffar i coronatider

SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till korta dialogträffar i coronatider. Varje träff berör ett aktuellt tema med syfte att utbyta erfarenheter och reflektera gemensamt. Träffarna sker digitalt varannan vecka under lunchtid, mellan klockan 12.00-12.40.

Anmäl dig

Temat den 1 decemebr

Temat för dialogträffen den 1 december är konkreta verktyg för HR och chefer. Eva Svensson och Pernilla Bergman från Regionalt kunskapscentrum Kris- & katastrofpsykologi i Region Stockholm deltar och berättar om olika verktyg de tagit fram tillsammans med verksamheter i regionen med anledning av pandemin och som andra kan ta del av och använda. Bland annat upplägg för reflektionsgrupper på APT och utbildningsmaterial kring att nå ut med krisstöd.

Upplägget på dialogträffarna

Dialogträffar i coronatider hålls varannan tisdag klockan 12.00-12.40. Varje träff berör ett aktuellt tema inom arbetsmiljö i syfte att utbyta erfarenheter och reflektera gemensamt.

Träffarna modereras av Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa SKR, och vid varje träff kommer ett aktuellt tema diskuteras. För att utbyta erfarenheter och tankar, uppmuntras sedan inspel och reflektioner från deltagarna.

Varmt välkommen att sprida länken och inbjudan vidare till de du tror är intresserade.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!