Kommunal kravverksamhet

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de bestämmelser som reglerar fakturerings- och kravverksamheten och hur dessa bestämmelser bör tillämpas i praktiken vid kommuner och regioner.

Anmäl dig

Innehåll

Kursen behandlar bland annat dröjsmålsränta, preskription, inkassoförfarandet, den summariska processen och verkställighet med fokus på de frågor som uppkommer i olika typer av kommunal verksamhet. Även kommuner och regioner med extern inkassohantering har behov av kunskaper inom dessa områden.

Kursen innehåller ett omfattande kursmaterial i form av en handbok i kravverksamhet.

Preliminära programpunkter

Allmänna riktlinjer för kommunens fakturerings- och kravverksamhet

 • förfallotid
 • dröjsmålsränta
 • avräkning
 • uppskov med betalning, amorteringsplan
 • betalningspåminnelse
 • beloppsgränser
 • kontroll av gäldenärens identitet
 • krav mot underåriga

Inkassoförfarandet

 • vad är inkasso?
 • god inkassosed
 • inkassokrav
 • hantering av bestridanden
 • uppsägning/avstängning av tjänster (t.ex. vatten)
 • ersättning för inkassokostnader
 • tystnadsplikt
 • särskilda regler för indrivning av vissa fordringar

Preskription

Kvittning

Den summariska processen

 • betalningsföreläggande
 • handräckning

Verkställighet

 • exekutionstitlar
 • utmätning
 • avhysning

Betalningsanmärkning/kreditupplysning

Tid

Kursen börjar kl. 09.00. Kaffe serveras i samband med registreringen från kl. 08.30. Kursen avslutas cirka kl.16.00.

Medverkande

Förbundsjuristerna Anna Marcusson och Olof Moberg vid avdelningen för juridik, SKL.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna Marcusson
  Förbundsjurist
 • Olof Moberg
  Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot