Kommunal juridik (Stockholm)

SKL ordnar årligen temadagar kring kommunal juridik där aktuella frågeställningar diskuteras. 

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till SKL:s juridiska avdelnings årliga temadagar under rubriken Kommunal juridik - där vi informerar om och diskuterar det som är aktuellt i form av ny lagstiftning och praxisutveckling. Temadagarna ger självklart också möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor runt om i landet.

 • I år medverkar justitierådet Erik Nymansson, som kommer att tala om arbetet i lagrådet och om konsten att svara på remisser. I anslutning till det kommer vi bl.a. att ta upp pågående lagstiftningsarbete på LSS-området och presentera nyheter på skolans och socialtjänstens område.
 • Vi kommer också att belysa tillämpningsfrågor kopplade till regleringen om generell avtalssamverkan – och som alltid – ett särskilt avsnitt om upphandlingsrättsliga nyheter. I anslutning till det kommer Upphandlingsmyndighetens statsstödsenhet att berätta om sitt arbete och sin rådgivning.
 • Arbetet mot korruption är viktigt - i det ämnet lyfter vi den nya överenskommelsen inom vård- och omsorgsområdet.
 • Under rubriken digitalisering fokuserar vi på frågor om molntjänster och digitalisering av detaljplaner, samt en uppdatering kring GDPR ett år efter ikraftträdandet. Vi kommer även att presentera det av SKL framtagna personuppgiftsbiträdesavtalet lite närmare. En förvaltningsrättslig fråga vi tar upp rör automatiserat beslutsfattande på kommunal nivå.
 • Inom temat säkerhet och skydd presenterar vi förslag på ny lagstiftning rörande hot och våld mot politiker och ger några reflektioner på den nya säkerhetsskyddslagen. Inom temat tar vi även upp ordningslagen - nya perspektiv på kommunal normgivning i ljuset av HFD 2018 ref. 75.

Samma temadagar vid två tillfällen

Samma temadagar genomförs vid två tillfällen under maj månad 2019. Den 8-9 maj i Stockholm och den 21-22 maj i Sigtuna. Det är samma innehåll båda tillfällen.

Program dag 1 - med ungefärliga tidsangivelser

09.00-09.30

Samling med kaffe

09.30-10.20

Tema lagstiftningsarbete

10.20-10.40

Särskilt om nya regler i LSS och pågående lagstiftningsarbete på LSS området

10.40-11.00

Kaffe

11.00-12.00

Tema skola, vård och omsorg

 • Aktuella frågor inom skola och integration

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.20

 • Socialrättsliga nyheter

13.20-14.30

Tema Kommunalrätt

 • Avtalssamverkan
 • Rättsfallsrapsodi kommunalrätt.

14.30-15.00

Kaffe

15.00-17.00

Tema upphandling, konkurrens och statsstöd

 • Aktualiteter inom upphandlingsområdet
 • Upphandlingsmyndigheten statsstödsenhet informerar om sin rådgivning
 • Arbete mot korruption.

Program dag 2 - med ungefärliga tidsangivelser

08.30-09.45

Tema digitalisering

 • Molntjänster - analys och risker
 • Uppdatering om GDPR - ett år efter ikraftträdandet
 • Automatiserat beslutsfattande

09.45-11.30

Kaffe

 • Personuppgiftsbiträdesavtal - SKL:s mallavtal
 • Nyheter inom e-fakturering

11.30-12.30

Lunch

12.30-14.30

Tema byggande och exploatering

 • Nyheter inom det civilrättsliga området med fokus på byggande, exploatering och digitalisering av detaljplaner

Tema säkerhet och skydd

 • Hot och våld mot politiker
 • Säkerhetsskyddslagen - några reflektioner
 • Ordningslagen - nya perspektiv på kommunal normgivning i ljuset av HFD 2018 ref. 75

14.30-15.00

Kaffe

15.00-16.00

Tema miljö och infrastruktur

 • Nyheter inom miljö- bl.a. nya regler om producentansvar med fastighetsnära insamling och bredbandsutbyggnad.

Medverkande

Bland annat handläggare från SKL:s avdelning för juridik.

Tid

Kursens första dag börjar med registrering och kaffe ca kl. 9.00. Dag 1 avslutas kursprogrammet ca kl.17.00. Gemensam middag serveras på kvällen dag 1, för de som föranmält sig. Dag 2 avslutas ca kl.16.00.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna Marcusson
  Förbundsjurist
 • Helena Linde
  Förbundsjurist
 • Olof Moberg
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!