Kollegialt stöd – hur kan verksamhetschefer/HR-experter skapa förutsättningar?

SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om kollegialt stöd för att förebygga och hantera psykisk ohälsa och sjukfrånvaro utifrån krisens ökade påfrestningar på chefer och medarbetare.

Anmäl dig

SKR bjuder in till ett webbseminarium om kollegialt stöd. Medarbetare i kommuner och regioner har under pandemin exponerats för nya situationer och i flera fall en högre arbetsbelastning.

Vi har bett ledande forskare och experter att berätta om kollegiala stöd, hur och varför det kan vara värdefullt under pandemin och konkreta tips på hur man kan skapa förutsättningar för kollegialt stöd på arbetsplatsen. Vi kommer även få höra goda exempel från kommuner och regioner hur man kan arbeta med de här frågorna i verksamheten.

Preliminärt program

Välkomna och introduktion till kollegialt stöd

Ing-Marie Wieselgren, SKR.

Forskare berättar om kollegiala stöd utifrån sin forskning och delar med sig av konkreta råd

 • Alexander Wilczek – forskar om stress, tidigare verksamhetschef, Ersta psykiatri.
 • Gunnel Hensing – forskar om psykisk ohälsa och sjukfrånvaro vid Göteborgs universitet.
 • Henrik Loodin – forskar om kollegial handledning vid Lunds universitet.
 • Maria Niemi – forskar om interventioner för social hållbarhet, stress, depression och ångest vid Karolinska institutet.

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

Fler presentatörer kan tillkomma och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Paus

Exempel på verktyg och stöd för HR-experter och verksamhetschefer

 • Kollegiala stödpar – Ing-Marie Wieselgren SKR.
 • Suntarbetsliv.

Goda exempel från kommuner och regioner

 • Digitala reflektionsgrupper – Jill Taube,leg läkare spec. psykiatri, och Bo Vinnars, Stockholms universitet
 • Användning av reflektionskort under pandemin, Ylva Kruse, enhetschef Hjärnskadecenter, Sabbatsbergs sjukhus
 • Karoline Humble, HR-konsult, Krokoms kommun.

Fler exempel kan tillkomma.

Efter avslutad sändning finns möjlighet till samtal i mindre grupper för de som önskar.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Anna Östbom
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!