Introduktionsutbildning: riskgruppsorienterat arbetssätt

SKR erbjuder en introduktionsutbildning där du har möjlighet att ta del av det riskgruppsorienterade arbetssättet och hur vi kan arbeta med det för att förebygga sjukfrånvaro.

Anmäl dig

Under webbsändningen får du även vägledning i att genomföra ett självtest för att kartlägga nuläget i er organisation och se vilka verktyg och metoder som kan vara en förstärkning. Utbildningen ges digitalt och riktar sig i första hand till HR-experter.

SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete. Det har resulterat i en rapport med resultatet, en handbok och ett antal utbildningar kring hur ni kan arbeta med ett riskgruppsorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser. Det viktigaste resultatet när vi utvärderat arbetssättet i två regioner är att medarbetare och chefer är nöjda, det har också lett till minskad sjukfrånvaro och kostnader. Riskgruppsorienterat arbetssätt är ett komplement och en förstärkning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utformat för att fungera i både kommuner och regioner.

Rapport om riskgruppsorienterat arbetssätt, Metodhandbok för riskgruppsorienterat arbetssätt

Program och innehåll i utbildningen

Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, Anna Östbom, Hannele Björksell, Henrik Tunér SKR

 • Introduktion och bakgrund till riskgruppsorienterat arbetssätt
 • Lärdomar från analysarbete i fem region och åtta kommuner
 • Vad innebär ett Riskgruppsorienterat arbetssätt?
 • Resultat och lärdomar från Pilotprojekten i Region Norrbotten och Region Skåne
 • Fem steg för att stärka riskgruppsorienterat arbetssätt i er organisation
 • Självtest för att utvärdera ert nuvarande arbete och få stöd i en möjlig väg framåt
 • Översikt av konkreta metoder och verktyg
 • Lärdomar kring att genomföra riskgruppsorienterat arbetssätt i praktiken
 • Reflektioner och möjlighet till diskussion kring coronapandemins effekter på förebyggande arbete med sjukfrånvaro

Informationsträff om webbutbildningen

Webbutbildningen sker via Zoom.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Anna Östbom
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!