Internationella dagen 2020

Internationella dagen 2020 - en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun eller region, med ett intresse för internationella frågor. Tema för årets upplaga är Agenda 2030, kryddat med aktuella EU-frågor.

Anmäl dig

SKR:s Internationella dag är ett populärt och årligt återkommande evenemang, då du har möjlighet att träffa kollegor och diskutera globala och lokala utmaningar, internationella och EU-frågor som berör din kommun eller din region.

Program

09.30–10.00

Registrering och kaffe

Kaffe och smörgås serveras. Passa på att besöka alla de utställare som finns på plats under Internationella dagen.

10.00–10.05

Dagens moderator hälsar välkommen

Karin Flordal, handläggare SKR:s internationella sektion

10.05–10.20

Inledningsanförande

Anders Knape, ordförande SKR

10.20–10.30

SKR:s beredning för EU-frågor hälsar välkommen

Jelena Drenjanin, ordförande för SKR:s beredning för EU-frågor

10.30–11.00

Agenda 2030 – 10 år kvar. Hur långt har Sverige kommit?

2019 presenterade SCB en ny statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Vi har bjudit in Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och Jenny Ohlsson, ny ambassadör för Agenda 2030 att reflektera kring frågeställningar som:

 • Hur går det för Sverige i genomförandet av Agenda 2030?
 • Hur arbetar Sverige med att uppnå målen internationellt? Vad har lokal och regional nivå för roll i det arbetet?
 • Hur tar vi arbetet till nästa nivå?

Isabella Lövin, miljö- och klimatminister

Jenny Ohlsson, ambassadör för Agenda 2030

11.00–11.45

How can international partnership and decentralized cooperation foster local and regional development?

Within the framework of the Municipal Partnership Programme, Swedish municipalities and regions can cooperate in international partnerships with municipalities and regions around the world. It is about strategic development and mutual learning to strengthen local democracy. How can international partnership and decentralised cooperation foster local and regional development? How can international and municipal partnerships contribute to the achievement of the Agenda 2030?

Representatives from Ale Muncipality Sweden, Ghanzi District Council in Botswana and Budesti in Moldavia present their three-party cooperation and share their reflections on the questions above. The presentation is followed by a moderated panel.

Mikael Berglund, Councillor, Ale Municipality (confirmed)

Nina Costiuc, Mayor of Budesti, Moldavia

Letsogile Seretse, Partnership coordinator, Ghanzi District Council, Botswana

Föredrag samt efterföljande modererad panel.

11.45–12.15

Agenda 2030 – jorden runt på 30 minuter. Så kan ni bidra till de globala målen

ICLD och SKL International utformar ett pass på temat Röster om internationella partnerskap och Agenda 2030.

12.15–13.30

Vegetarisk lunch

13.30–14.30: Parallella seminarier

Vid anmälan väljer du ett av nedanstående parallella seminarier.

Alternativ 1: Nästa programperiod inom EU

En ny programperiod i EU stundar. Tillväxtverket, ESF-rådet och Vinnova har bjudits in att berätta om Regionalfonden, Socialfonden och Horisont Europa i nästa programperiod. Vad vet vi om programmen? Hur långt har Sverige kommit i programmeringen? Förbered gärna frågor på förhand, efter varje presentation hålls en frågestund med publiken.

 1. Regionalfonden 20 min
  Jonas Örtquist, Kvalificerad samordnare, Avdelningen Regioner, Tillväxtverket.
  Ellinor Ivarsson, sakkunnig, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR, modererar.
 2. Socialfonden 20 min
  Andreas Larsson, kvalificerad utredare, ESF-rådet.
  Gunnar Anderzon, sakkunnig, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR, modererar.
 3. Horisont Europa 20 min
  Anna Halldén, EU-samordnare, Vinnova.
  Eva Marie Rigné, sakkunnig, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR, modererar.

Alternativ 2: Demokratiutvecklingen i Östeuropa och Västra Balkan

Seminariet fokuserar på demokratiutvecklingen i Östeuropa och Västra Balkan. Vad har hänt i regionerna de senaste 30 åren? Vilket stöd behövdes då och vilket stöd behövs idag? Många svenska kommuner och regioner samarbetar med länder i Östeuropa och på Västra Balkan. Vad innebär utvecklingen för samarbetet?

Martin Hagström, Inspektör vid Utrikesdepartementet och före detta Sveriges ambassadör i Ukraina, inleder.

Denisa Sarajlic, former Deputy Minister of Civil Affairs in Bosnia and Herzegovina, describes the development on Western Balkan.

Erik Faxgård, Project Manager Ukraina, SKL International, presenterar de projekt som SKR och SKL International driver i Ukraina.

Annakarin Lindberg, Project Manager Västra Balkan, SKL International, presenterar de projekt som SKR och SKL International driver i Serbien.

Efterföljande modererat samtal.

Alternativ 3: Ett begränsat utrymme för internationellt samarbete på lokal nivå?

Sveriges kommuner och regioner står inför ökande kostnader för att finansiera välfärden de kommande åren. En ansträngd ekonomi och ökad medvetenhet om klimat och miljö får den egna organisationen, journalister och medborgare att ifrågasätta resor utomlands. Hur kan man argumentera för det internationella arbetet?

Johan Lilja, Generalsekreterare för Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Påhl Ruin, frilansjournalist med mångårig erfarenhet av internationell rapportering.

Elisabeth Unell, kommunalråd, Västerås stad.

Moderator: Charlotta Hemgren, chef för sektionen för kommunikation och opinion, SKR.

14.30–15.00

Kaffepaus och mingel

Passa på att besök alla de utställare som finns på plats under Internationella dagen.

15.00–15.50

Sverige i EU 25 år

Modererat panelsamtal med fyra röster om EU:s utveckling och kommuner och regioners roll i EU:s beslutsprocess.

Maria Strömvik, universitetslektor, Lunds universitet, forskar bland annat om Kommunen i EU.

Markus Bonekamp, chef, Europaparlamentets kontor i Stockholm.

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef Kommissionens representationskontor i Sverige.

Jan Olsson, biträdande chef för EU-samordningen i Statsrådsberedningen.

Moderator: Pernilla Wredenfors, Wredenfors Consulting.

15.50–16.00

Summering av dagen

Karin Flordal, handläggare på internationella sektionen, SKR, summerar dagens diskussioner.

16.00–17.00

Mingel

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Annika Lindberg
  Handläggare
 • Matilda Lindberg
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!