Inställt: Upphandling av revisionstjänster

De förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner ska anlita sakkunniga i den utsträckning som behövs för att granska enligt god revisionssed. Det sker i allmänhet genom att upphandla tjänsten från marknadens aktörer. Att upphandla revisionstjänster är en process som ställer krav på ett grundligt förarbete, tid och kunskap.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset
  • Vilka revisionstjänster ska upphandlas och vilka krav ska ställas?
  • Vilka formella regler måste beaktas?
  • Hur kan kvalitetsaspekter värderas i förhållande till pris?

SKR bjuder in er som står inför att upphandla revisionstjänster till en seminariedag där vi fokuserar på revisionsupphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna.

Under dagen belyser vi också kortfattat upphandling av auktoriserad revisor till kommunala aktiebolag, som de förtroendevalda revisorerna ibland har uppdraget att upphandla.

Seminarieledare

Seminariet leds av Lotta Ricklander och Anna Eklöf, Sveriges Kommuner och Regioner. I seminariet medverkar också Anders Haglund, ordförande för revisionen i Vaxholm samt en representant från ett revisionsföretag.

Stödmaterial

På vår webbplats finns ett informations- och stödmaterial om upphandling av revisionstjänster – PM och basdokument som kan laddas ner och användas i den egna upphandlingen. Ta gärna del av materialet innan du kommer till seminariet.

Upphandling revisionstjänster

Avanmälan

Anmälan är bindande men kan gärna överlåtas på annan person. Avanmälan/namnändring ska ske skriftligt till:

E-post: konferens@skr.se
Telefon: 08-452 70 00

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!