Inställt: Socialtjänst – Analysera resultaten med hjälp av Kolada

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) arrangerar en utbildning för dig som vill arbeta med jämförelser och analyser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Vi återkommer, förmodligen i juni, med nya datum under hösten istället.

Databasen Kolada

I databasen Kolada kan man jämföra och analysera nyckeltal för kommuners och regioners verksamheter. Databasen innehåller cirka 5 000 nyckeltal. Kolada finns tillgänglig på webben:

www.kolada.se

Utbildningens innehåll och syfte

Utbildningen är riktad mot Socialtjänsten (individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning samt äldreomsorg). Utbildarna utgår från din kommuns resultat och väljer nyckeltal som behöver analyseras. Vi arbetar praktiskt, även mellan utbildningstillfällena, med syfte att skapa en röd tråd i arbetet med mål och nyckeltal. Vi kommer att göra avvikelseanalyser, ringa in möjliga orsaker och ta fram förslag på åtgärder.

Datum och hemuppgifter för utbildningen

Utbildningen består av tre dagar och hålls den 17 mars, 27 april och 29 maj 2020. Inför varje utbildningsdag förbereder deltagarna en hemuppgift.

17 mars: Resultat som avviker

Hemuppgift inför tillfälle 1

Har ni ett avvikande resultat i kommunen som ni vill passa på att undersöka under den här utbildningen? Det kan handla om kostnader och/eller kvalitet.
Mejla avvikelsen till camilla.eriksson@rka.nu senast den 10 mars.

Program 17 mars

 • Vad säger styrdokumenten
 • Styrsnurran
 • Jämförelser som analysmetod
 • Vad ska man fokusera på?
 • Genomgång av Koladas funktioner och möjligheter

27 april: Orsaker till avvikelser

Hemuppgift inför tillfälle 2

Ta fram resultat som är avvikande. Koppla nyckeltalen till relevanta mål för kommunen. Gör jämförelser och ta fram annan statistik som kan belysa avvikelsen.
Prioritera de avvikelser som är mest väsentliga och motivera varför.

Program 27 april

• Workshop kring möjliga orsaker till avvikelser
• Vanliga myter som förklarar resultatet
• Det finns ofta flera orsaker
• Fem varför, fiskbensdiagram och andra metoder för att söka orsaker

29 maj: Åtgärder för utveckling och förbättring

Hemuppgift inför tillfälle 3

Diskutera och komplettera möjliga orsaker till avvikelsen. Finns det några ”kommunala sanningar”? Fastslå de viktigaste orsakerna. Föreslå olika åtgärder med utgångspunkt i de identifierade orsakerna.

Program 29 maj

 • Förslag till åtgärder
 • Hur blir förslagen verklighet?
 • Nyckeltalens roll i styrprocessen
 • Ledarskap och kultur

Efter genomgången utbildning kan deltagarna genomföra avvikelseanalys med fokus på den egna kommunen, dess mål och resultat.

Välkommen!

Jonathan Fransson, ekonom SKR
Madeleine Larsson, statistiker RKA
Camilla Eriksson, projektledare RKA

Informationsansvarig

 • Jonathan Fransson
  Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!