Webbsändning: Små barn - stora möjligheter

I Södra Ryd har ett samverkansprojekt mellan Familjecentralen och Folktandvården lett till förbättrad tandhälsa hos förskolebarn. Ta del av utvecklingsarbetet som medarbetarna utformade i samverkan och de förbättringar det lett till.

Webbsändning: Små barn - stora möjligheter

Program

I området Södra Ryd i Skövde hade förskolebarn en högre förekomst av karies än genomsnittet i kommunen. Ett samverkansprojekt mellan Familjecentralen och Folktandvården startade 2014 med målet att utjämna skillnader i tandhälsa hos förskolebarn i kommunen. Medarbetare utformade själva samverkansmodellen. Under det webbsända studiebesöket reflekterar vi tillsammans om framgångsfaktorer och viktiga steg under samverkansprojektet.

Personalen på familjecentralen ser det idag som helt naturligt att tandhälsa ingår i begreppet hälsa. Folktandvårdens samverkan med Familjecentralen har fallit mycket väl ut. Medarbetare och familjer är mycket positiva till samverkan. Utvärdering efter 5 år visar en förbättrad tandhälsa hos förskolebarnen. Projektet har nu övergått i ordinarie verksamhet. Valda delar av samverkanskonceptet används nu i hela Västra Götaland.

Medverkande

  • Gunilla Mujagic, samordnare familjecentralen Södra Ryd, Skövde kommun/sektor socialtjänst
  • Magnus Fällström, klinikchef Folktandvården Södra Ryd, Folktandvården Västra Götaland
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR
  • Elisabeth Skoog Garås, handläggare, SKR

Strategi för hälsa – webbsända studiebesök

SKR gör under 2020 ett antal webbsända studiebesök på olika platser landet runt. Genom dessa vill vi förmedla inspiration och lärande exempel från kommuner och regioner som gör skillnad genom att arbeta tillsammans med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Under ca 60 minuter får du möjlighet att göra ett studiebesök via länk där du träffar involverade personer. Under mötet finns möjlighet att ställa frågor och interagera genom vår chatt.

Under de webbsända studiebesöken med Strategi för hälsa utforskas tre påståenden som tillsammans kan belysa framgångsrik samverkan som präglas av stolthet:

  • Vi vet vad vi vill!
  • Vi gör tillsammans!
  • Vi ser resultat!

SKR:s arbete med Strategi för hälsa

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!