Inställt: Presidiekonferens om Fullmäktiges styrning - revision och ansvarsprövning, Göteborg

Fullmäktige ansvarar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten. Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning och bidrar till utveckling av verksamheten i kommunen eller regionen?

Programinnehåll

En del i den lokala demokratin är möjligheten till insyn och kontroll och att kunna utkräva ansvar. Det ska vara möjligt för medborgaren att få veta vad som beslutas och vad som uträttas så för att skapa legitimitet och förtroende hos medborgarna är granskning och ansvarsprövning viktiga delar i den demokratiska kontrollen. Det bidrar även till styrning av verksamheten.

När kommunen eller regionen väljer att ha verksamhet i annan form behöver styrinstrumenten analyseras. För bolagsformen måste två regelsystem beaktas – kommunallagen och aktiebolagslagen. För övriga samverkansformer gäller kommunallagen. Vad säger lagstiftningen? Vilken är fullmäktiges roll i styrningen?

Medverkande

Helena Linde, Anna Eklöf, Lotta Ricklander, Karin Tengdelius och Martin Lidhamn SKR (med reservation för ändringar).

Programpunkter

Med reservation för ändringar

10.00 Inledning

Fullmäktiges styrning av verksamhet som utförs i olika former

Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare

12.00 Lunch

Samspel mellan fullmäktige och revision

Fullmäktiges ansvarsprövning

15.30 Avslutning

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!