Inställt: MR 2020 – SKR:s regionala konferenser om mänskliga rättigheter i kommuner och regioner, Göteborg

Sedan 2014 har SKR genomfört ett stort antal utvecklingsinsatser inom området mänskliga rättigheter. Välkommen att ta del av erfarenheter och lärdomar från det arbetet.

Tillsammans med kommuner och regioner har SKR skapat kunskap om rättighetsbaserat arbete, hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning samt vad det innebär att vara en MR-kommun och region. På senare år har även kopplingen till Agenda 2030 och social hållbarhet blivit allt viktigare.

Under mars–april 2020 anordnar SKR regionala spridningskonferenser på fyra platser i landet: Kalmar, Umeå, Göteborg och Stockholm.

Under dagen kommer ni att få ta del av SKR:s arbete med mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete som metod, MR i styrning och ledning samt initiativet kring MR-kommuner och regioner. Vi delar med oss av utvecklingsarbete och lärande exempel från kommuner och regioner.

Programpunkter

 • Västra Götalandsregionen har länge arbetat metodiskt med mänskliga rättigheter. Regionen har tagit fram flera olika verktyg för rättighetsbaserat arbetssätt, och mål som behandlar mänskliga rättigheter återfinns bland annat i planen "För varje människa". Områden där man satsar särskilt är bland annat förbättrad tillgänglighet, systematisk dialog med medborgarna samt nollvision för användning av tvångsåtgärder inom psykiatrin. Anna Jacobson, som är enhetschef för mänskliga rättigheter och folkhälsa på regionens avdelning för social hållbarhet delar med sig av erfarenheter från arbetet.
 • Mölndals stad har i flera år bedrivit ett kompetensutvecklingsprogram inom mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt. Vi får ta del av kunskaper från en enhet inom kultur- och fritidsförvaltningen som arbetar med bland annat folkhälsa, ungas delaktighet och socialt arbete för trygghet i bostadsområden. En viktig del av arbetet har varit att implementera Barnkonventionen i förvaltningens alla verksamheter.
 • Lund blev i augusti 2018 första svenska kommun att med politiskt beslut utropa sig till MR-kommun. Ulrika Dagård har projektlett omställningen, och kommer att dela med sig av erfarenheter från omställningsarbetet.
 • Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt är verksamma både i Sverige och internationellt. De har samarbetat med SKR i arbetet med att identifiera utmärkande egenskaper för svenska MR-kommuner och regioner. Gabriella Fredriksson bidrar med en internationell spaning på den globala rörelsen Human Rights Cities. Vi får även en uppdatering om svenska kommuner och regioners arbete med mänskliga rättigheter utifrån den kartläggning SKR genomfört under våren 2020.
 • Internationellt Centrum för Lokal Demokrati arbetar för att stärka mänskliga rättigheter och lokal demokrati runt om i världen. Ett sätt att göra detta är genom det Kommunala Partnerskapsprogrammet, där svenska kommuner paras ihop med en samarbetspartner någonstans i världen. Mänskliga rättigheter är ett område kring vilket många partnerskap kretsar. ICLD medverkar under dagen och delar med sig av inspirerande samarbeten.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare
 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!