Inställt: Lokalhyresavtal

En tvådagars kurs om kommunernas och regionernas lokalhyresavtal. Vi går igenom hyreslagens bestämmelser om lokalhyra från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv.

Innehåll

När det gäller lokaler uppträder kommuner och regioner liksom deras bolag både som hyresvärdar och hyresgäster. Både i strategiska frågor och i den dagliga förvaltningen är det viktigt att kommunerna, regionerna och bolagen är väl insatta i de regler som gäller för lokalhyra, vilka på flera punkter avviker från bestämmelserna om bostadshyra.

En grundläggande fråga är naturligtvis tillämpningsområdet för lokalhyresreglerna i förhållande till andra upplåtelseformer. När kontrakt tecknas är vidare frågor om avtalstidens längd, ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst samt hyran av central betydelse. Reglerna om uppsägning och hyresgästens besittningsskydd vid lokalhyra kräver särskild uppmärksamhet. Förbiseenden t.ex. beträffande vilken typ av avtal det är fråga om eller ifråga om de formella reglerna kring uppsägningsförfarandet kan bli kostsamma.

Under denna tvådagars kurs om kommunernas och regionernas lokalhyresavtal, går vi igenom hyreslagens bestämmelser om lokalhyra från såväl hyresvärdens som hyresgästens perspektiv. Kursen behandlar bl.a. frågor om vad som bör regleras i hyresavtalet, principerna för hyressättning och övriga hyresvillkor. Vi tar också upp förfarandet vid uppsägning, lokalhyresgästens besittningsskydd och möjligheterna för hyresgästen att överlåta eller upplåta lokalen i andra hand. Vi tar även upp frågor om lokalens skick och reglerna för hyresnedsättning m.m. vid brister.

Ett avsnitt ägnas åt annan lagstiftning som kan vara av intresse vid lokalhyra, bl.a. kommunal- och konkurrensrättsliga regler samt momsreglerna vid lokalhyra. Även reglerna om offentlig upphandling och vad som gäller beträffande när hyresundantaget är tillämpligt samt när upphandlingsskyldighet föreligger behandlas under kursen. Slutligen tar vi också upp aktuella frågor inom området för offentliga fastigheter.

Programpunkter, hålltider samt möjlighet till anmälan kommer inom kort.

Medverkande

Förbundjuristerna Olof Moberg och Anna Marcusson från avdelningen för juridik på SKR.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Olof Moberg
    Förbundsjurist
  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!