Inställt: Kommunal juridik (Stockholm)

SKR:s juridiska avdelnings årliga temadagar under rubriken Kommunal juridik erbjuds vid två tillfällen i maj månad.

Innehåll

Välkommen till SKR:s juridiska avdelnings årliga temadagar under rubriken Kommunal juridik - där vi informerar om och diskuterar det som är aktuellt i form av ny lagstiftning och praxisutveckling. Temadagarna ger självklart också möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor runt om i landet.

Teman

 • Övergripande temat i år är ”Juridiska aspekter på välfärdens utmaningar”. Medverkar gör bl.a. Niclas Johansson, sektionschef från SKR:s Avdelning för ekonomi och styrning, som kommer att ge en bakgrund till de ekonomiska förutsättningar och utmaningar kommunerna står inför.
 • Under den återkommande rubriken digitalisering välkomnar vi Linn Kempe, chefsjurist vid Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som talar om aktuella juridiska frågor inom digitalisering och myndighetens uppdrag. Här tar vi även upp frågor om EU:s tjänstedirektiv och digital handläggning, anmälningsplikt och EU-domstolens praxis som särskilt berör kommuner.
 • Därutöver välkomnar vi professor Daniel Stattin, Uppsala universitet som kommer att föreläsa på temat principer för bolagsstyrning.
 • Inom området kommunal- och förvaltningsrätt kommer vi att beröra aktuella frågor och avgöranden.
 • Inom socialrättsliga nyheter och skoljuridik kommer vi bl.a. att ta upp frågor om avstängning av elever, juridiska frågor om rätten till statlig ersättning för asyl- och flyktingmottagandet, och barnkonventionen som svensk lag.
 • Inom området säkerhet och skydd kommer Markus Planmo från SKR:s Avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad att prata om krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd – vad gäller för kommunerna?
 • Ett avsnitt om upphandling kommer i år att – förutom upphandlingsrättsliga nyheter – ta upp frågor om samverkan med ideell sektor.
 • Förutom allmänna nyheter på miljö- och samhällsbyggnadsområdet, kommer vi även att ta upp skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken och den senaste tidens avgörande som rör kommunerna.

Samma temadagar vid två tillfällen 2020

Samma temadagar genomförs vid två tillfällen under maj månad 2020. Den 13-14 maj i Sigtuna och den 27-28 maj i Stockholm. Det är samma innehåll vid båda tillfällen.

Medverkande

Professor Daniel Stattin vid Uppsala Universitet, chefsjurist Linn Kempe vid Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, liksom förbundsjurister och andra medarbetare vid SKR.

Tid

Temadagarnas första dag börjar vi med registrering och kaffe ca kl.09.00. Dag 1 avslutas programmet ca kl.17.00.
Gemensam middag serveras kl.19.00 dag 1 (föranmälan krävs).
Dag 2 avslutas temadagarna kl.16.00.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Olof Moberg
  Förbundsjurist
 • Anna Marcusson
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!