Inställt: Grundkurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning (Stockholm)

Kursen ger information om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. Bland annat behandlas ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.

Innehåll

Syftet med kursen är att informera om den lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. På kursen behandlas bland annat ekonomiskt bistånd till begravning, förutsättningarna för en dödsboanmälan, vem som är dödsbodelägare samt grundläggande bestämmelser om tillfällig dödsboförvaltning.

Vi diskuterar den praktiska tillämpningen och går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Kursmaterial via e-post

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bl.a. relevant lagtext, rättsfall och flertalet lathundar och checklistor. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter kursen.

Kursmaterialet delges elektroniskt. Inga kurspärmar delges deltagarna på plats utan allt kursmaterial kommer mejlas ut till deltagarna ca en vecka före kursstart. Samma kursmaterial kommer också att användas under själva kursdagen varför deltagarna uppmanas att ta med dator/platta för åtkomst.

Program

08.30 Samling med kaffe

09.00 Kommunens olika roller

09.45 Dödsboanmälan - vad är dödsbo och vilka är dödsbodelägare?

11.30 Lunch

12.30 Tillgångar, skulder, försäkringar, ekonomiskt bistånd

14.00 Kafferast

14.30-16.00 Ekonomiskt bistånd (fortsättning)


Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson vid SKR:s avdelning för juridik, samt Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Tid

Kursen börjar kl 09.00. Kaffe serveras i samband med registreringen från kl 08.30. Kursen avslutas ca kl 16.00.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!