Inställt: Grundkurs elektronisk handel

Denna grundkurs riktar sig till er som inför elektronisk handel eller står i begrepp att göra det.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Syfte och innehåll

  • Kursen går igenom vad e-handel innebär, vilka effekter som kan påräknas men också hur man strategiskt ska se hur införandet ska gå till. Det gäller förberedelser både internt i organisationen och gentemot varu- och tjänsteleverantörer. Ett genomtänkt införande kan ge ökade förutsättningar för att uppnå effekter både vad gäller en effektiv inköpsprocess men också goda möjligheter till uppföljning och styrning av inköpsverksamheten.
  • Anslutningen av varu- och tjänsteleverantörer till e-handel innefattar både hur dessa ska involveras under löpande ramavtal m.m. men även om hur man i samband med upphandlingar kan ställa krav på e-handel. Dagens lösningar medger stor flexibilitet, men vad bör ni själva veta när ni ska ansluta leverantör av varor och tjänster?
  • E-handel innefattar olika beställningsprocesser. Det är både beställningar baserade på översänd pris- och artikelinformation men även webb-beställningar samt enklare former där leverantören kan få sina ordrar via leverantörsportal och mail samtidigt som det för köparen är en del av inköpssystemet med integrerad e-handel och EDI. En översikt av de standarder som rekommenderas inom SFTI ges. Vi går igenom dessa delar på grundkursens första dag.
  • Den andra dagen går vi specifikt in på vad som gäller interna rutiner kring attester, intern kontroll och redovisningsfrågor samt vad som gäller vid arkivering av elektroniska fakturor. Vi går också in på lagstiftningen om elektroniska fakturor och frågor kring hanteringen av e-fakturor. Deltagare som avser att gå kursen är välkomna att innan kursen sända in frågor som kan tas upp.
  • Vi får även ta del av erfarenheterna från en kommun som arbetar framgångsrikt med e-handel, Mölndals Stad. Vi får höra hur de infört e-handel och arbetar fortlöpande med detta samt de utmaningar men även effekter se ser.

Under kursen, som är en grundkurs, kommer det att finnas tid för frågor, diskussion, erfarenhetsutbyte samt praktiska övningar.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kerstin Wiss Holmdahl
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!