Inställt: Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning

Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Innehåll

På kursen går vi på djupet beträffande bestämmelserna kring tillfällig dödsboförvaltning, kommunernas ansvar enligt begravningslagen, bouppteckning, bodelning samt förutsättningarna för en dödsboanmälan. Under kursen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete.

Kursmaterial via e-post

Kursmaterialet delges elektroniskt. Inga kurspärmar delges deltagarna på plats utan allt kursmaterial kommer mejlas ut till deltagarna ca en vecka före kursstart. Samma kursmaterial kommer också att användas under själva kursdagen varför deltagarna uppmanas att ta med dator/platta för åtkomst.

Kursmaterialet är omfattande och innehåller bl.a. relevant lagtext, rättsfall och flertalet lathundar och checklistor. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg även efter kursen.

Tider

Kursen börjar kl. 09.00, kaffe serveras från kl. 08.30 och dagen avslutas cirka kl. 16.00.

Program

08.30 Samling med kaffe

09.00 Kort repetition av kommunens uppgifter vid dödsfall

Kommunens ansvar för gravsättning enligt begravningslagen.

10.00 Skuldsituationen

Vilka är dödsbodelägare och vilka rättigheter och skyldigheter har de?

12.00 Lunch

13.00 Provisorisk förvaltning

  • Hembesök
  • Överlämnande
  • Avveckling
  • Meddelande och överklagande av beslut.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00-16.00 Internationella dödsbon och återstående frågor


Medverkande

Förbundsjurist Kalle Larsson vid avdelningen för juridik på SKR, samt Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!