Inställt: Finansnätverk för kommuner

Vårens program rymmer bland annat en överblick över kommunernas skuldförvaltning, en presentation av Kommuninvests nya verktyg för likviditets- och investeringsplanering samt Standard and Poor's syn på de svenska kommunerna.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Program

09.50–10.00  Inledning – dagens program

10.00–10.45  Aktuell bild av makroekonomin
Andreas Wallström, chefekonom Swedbank

10.50–11.30  Kommunernas ekonomiska läge och aktuella frågor
Niclas Johansson, SKR

11.30–12.00  Borgensavgiften ny rapport från Konkurrensverket
Per Henningsson, SKR

12.00–13.00  Lunch Tolvan, SKR

13.00–14.20  Skuldförvaltning
Överblick av kommunsektorn i stort och exempel, erfarenheter från en tidigare ekonomichef
Erik Törnblom, Kommuninvest
Niklas Anemo, KEF

14.20–14.50  Paus för fikabuffé Tolvan, SKR

14:50–15:10  Diskussion möjlighet att lyfta frågor
Alla

15.10–15.30  Verktyg för likviditets- och investeringsplanering
Mattias Bokenblom, Kommuninvest

15.30–16.00  Standard & Poor’s presenterar sin syn på kommunsektorn
Carl Nyreröd, Standard and Poor's

16.00  Avslutning

SKR:s arbete med Finansfrågor

Om du arbetar med finansfrågor i kommun och vill vara med i nätverket, kan du kontakta Siv Stjernborg. Mera information finns på webbsidan Finansfrågor. Välkommen!

Finansfrågor

Informationsansvarig

  • Fredrik Holmström
    Ekonom
  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!