Inställd: Att använda Excel som stöd för systematisk uppföljning

En workshop för dig som vill bli bättre på att använda Excel som stöd i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning. Syftet med dagen är att ge färdigheter som underlättar och möjliggör systematisk uppföljning och kunskapsutveckling på såväl individ,- som grupp- och verksamhetsnivå.

Intresseanmälan

För att få bästa möjliga sammansättning av gruppen använder vi oss av intresseanmälan till workshopen. Vi vill också att det finns en ambition att utveckla arbetet med individbaserad systematisk uppföljning i den egna verksamheten.
Sista datum för intresseanmälan är den 25 april. Bekräftelse om plats skickas senast den 6 maj. I samband med intresseanmälan kommer vi att vilja veta vilken verksamhet ni arbetar inom.

Om workshopen

Vi kommer att varva korta genomgångar med praktiska övningar i Excel. Flera handledare kommer att finnas på plats för att ge stöd.

Workshopen fokuserar dels på hur information kan struktureras och dokumenteras för att underlätta gemensam registrering vid uppföljning, dels hur information kan sammanställas i diagram och analyseras med hjälp av pivottabeller. Det är möjligt att arbeta med uppgifter från uppföljning som planeras eller gjorts i deltagarnas egna verksamheter.

Förberedelser

Deltagarna får gärna ta med sig egen data att arbeta med under dagen. Annars kommer vi att tillhandahålla data som ni kan träna på. Alla deltagare behöver ha med sig en egen dator som man kan använda under de praktiska passen. 

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!