Inspirationsdag Öppen förskola för språk och integration – smarta lösningar under föräldraledigheten

Den 6 mars 2020 bjuder SKR in till en inspirationsdag i Stockholm där du får ta del av smarta och nyttiga idéer och lösningar till er lokala verksamhet. Lär av konkreta exempel och intressanta forskare.

Anmäl dig

Innehåll

Öppna förskolor över hela landet används idag som en väg in i samhället för utrikes födda föräldrar. Här erbjuds språkstöd och andra aktiviteter som blir en brygga till gemenskap, bättre hälsa och arbete. Det är även ett första steg till den ordinarie förskolan för fler barn med utländsk bakgrund.

Välkommen till en heldag för att ta del av smarta och nyttiga idéer och lösningar till er lokala verksamhet. Lär av konkreta exempel och intressanta forskare. Du får också ta del av SKR:s nya inspirationsmaterial – ett stöd för kommuner och medarbetare att starta och utveckla insatser för språk och integration på öppen förskola.

Arbetar du i eller med utveckling av sfi, arbetsmarknadsfrågor, integration, socialt- och hälsofrämjande arbete, förskola eller öppen förskola? Anmäl dig då till denna dag.

Program

09.15

Registrering och kaffe

10.00-10.30   

Inledning av SKR

10.30-11.00  

Lokalt exempel från Norrköping kommun

11.00-11.30  

Nätverks betydelse för etablering på arbetsmarknaden
Lina Bjerke, universitetslektor i nationalekonomi vid Jönköpings universitet

11.30-12.00  

Statssekreterare Erik Nilsson
Överenskommelsen Öppen förskola för språk och integration

12.00-13.00 

 Lunch

13.00-14.00  

Lokala exempel från Örebro kommun och Stockholms stad

14.00-14.30   

För mig och mitt barn - Intervjustudie med utrikes födda kvinnor som besöker öppen förskola
Elin Törner, Spira utvärdering

14.30-15.00

Fika

15.00-15.30  

Lokalt exempel från Trelleborg kommun

15.30-16.15  

Kulturmöten i öppna förskolan – utmaningar och möjligheter
Jonas Stier, professor i interkulturella studier vid Högskolan i Dalarna

16.15-16.30  

Avslutning

Medverkande

 • Nisha Besara, moderator
 • Josefina Markskog, enhetschef Öppen förskola och Anna Lindvall, förskollärare och projektledare, utbildningskontoret i Norrköpings kommun.
 • Lina Bjerke, universitetslektor i nationalekonomi vid Jönköpings universitet
 • Erik Nilsson, statssekreterare åt utbildningsminister Anna Ekström
 • Maria Stavling, koordinator Öppna förskolorna Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Stockholms stad
 • Maria Palmqvist, kurator och Birgitta Sundberg-Jonsson, sfi-lärare, Örebro kommun
 • Elin Törner, konsult, Spira utvärdering
 • Rehanna Ståhlstierna, enhetschef Arbetsmarknadsförvaltningen och Anna Boman, sfi-samordnare, Trelleborg kommun
 • Jonas Stier, professor i interkulturella studier vid Högskolan i Dalarna

Läs vidare

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Emil Larsson
  Projektkoordinator
 • Hanna Sällemark
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!